Тренинг „Базови мениджърски умения“ е подходящ  за:
– Предприемачи с малък собствен бизнес.
– Служители на начално и средно мениджърско ниво
– Бизнес клиенти, които желаят да осигурят добра начална подготовка на мениджърите си.

Предимства на програма „Базови мениджърски умения“:
– Адаптиране на програмата към нуждите на бизнес сегмента
– Засилен фокус върху приоритетните проблеми на участниците
– Синтезиран дизайн на съдържанието до практически приложими практики
– Интегриран coaching подход  в извеждането на решенията
– Възможност за обмяна на опит с мениджъри от различни браншове

Ползи от тренинг „Базови мениджърски умения“
– Изграждане на сигурност и увереност в мениджърите чрез знания
– Възможността за лично и професионално развитие повишава ангажираността
– По-добри резултати заради повишена мениджърска ефективност
– Позитивна промяна на екипен дух и култура чрез подобрени механизми за вземане и налагане на решения в организацията
– преносимост на уменията във всяка сфера на продажби

Съдържание на тренинг „Базови мениджърски умения“:

Тренинг "Базови мениджърски умения" дава нужните ключови управленски компетенции, които гарантират успех на базово и средно управленско ниво.

Модул 1 – „Основи на мениджмънта”

В този модул разглеждаме основни принципи на мениджмънта, сред които:
– роля на мениджмънта в организацията
– възможности пред мениджмънта
– отговорности
както и съчетаването на управленски и лидерски подходи в работата.

Модул 2 – „Ефективна комуникация”

В този модул на „Базови търговски умения” минаваме в детайли през теорията и практиката на екипната комуникация  с реални казуси от средата на участниците. Работим по принципите на комуникация при:
– дистанционно общуване
– лично общуване
и изследваме специфичен инструмент като кратките бизнес разговори.  

Модул 3 – „Управление на конфликти и решаване на проблеми”

Отделя се специално внимание на специфична мениджърска дейност, свързана с отклоненията от стандартите за работа и изпълнение. Разглеждаме:
– видове конфликти
– модел за разрешаване
и работим върху изграждането на подход и нагласи за успешно справяне.

Модул 4 – „Поставяне на цели”

Фокусираме се в създаването и комуникирането на цели, като използваме алгоритъм за създаване на по-добри цели, които са:
– мотивиращи
– ангажиращи
– лесно проследими
чрез които да се гарантира по-ефективно изпълнение.

Модул 5 – „Делегиране”

Е посветен на една от най-специфичните дейности в мениджмънта, която колкото е значима, толкова и среща съпротива. Работим по:
– причините да не делегираме
-мотивацията да делегираме
– как да делегираме успешно.

Модул 6 – „Контрол”

Процесът на проследяване като ежедневен топ приоритет на мениджмънта. Влизаме в детайли по отношение на:
– същност на контрола
– елементи
– видове
И техники на прилагане в конкретна работна среда.

Модул 7 – „Управление на времето”

Определян като най-сериозен проблем при близо 80% от начинаещите мениджъри, управлението на приоритетите е фактор, който най-често води до стрес, демотивация и професионално прегаряне. Търсим решения чрез
– причини за проблема
– работни инструменти
– техники на прилагане според дейността на мениджъра.

Модул 8 – „Мотивация”

Завършваме с причината да правим това, което правим и как да бъдем по-успешни на база на конкретните инструменти и мотивационни схеми, с които работи мениджмънтът в съответната организация. Говорим за косвените ефекти от мотивация на дневна база и работим по изграждане на личен стил за бързо мотивиране.

Имате въпроси за спецификата на програмата? 

Свържете се с мен, за да съобразим учебното съдържание с Вашите конкретни потребности. А ако вярвате, че изграждането на добри управленски умения е пътят пред  професионално Ви развитие, направете първата стъпка към успешна мениджърска кариера и запазете своето място сега.

Продължителност на „Базови мениджърски умения” – 8 учебни часа, с възможност за провеждане на територията на клиента при варианти за фирмено обучение. За информация и записване за програмата, моля, свържете се с мен – 0878 921000, Росен Рашков.

%d блогъра харесват това: