Синдром на измамника – имаш ли го?

Синдром на измамника – имаш ли го?

М.Д. ме потърси, за да се включи в програмата „Феникс„. Повишена наскоро, вярваше, че се движи към бърнаут, при това в бързата лента. Във въвеждащата ни сесия аз обаче видях друго…  -Забелязвам, че говориш за прегаряне, а реално се бориш…

Контрол = отговорност?

Контрол = отговорност?

Разрешаваш ли да направя едно наблюдение? – прекъснах клиентката – В последните минути за трети път се поставяш в зависимост от „тях” – когато говориш за шефа и колегите си.  Това е твоят план. Ако се окаже провал, кой ще…