Сътвори Търговище - благотворителен коучинг проект на Росен Рашков

Сътвори Търговище – цел на проекта

Целта на „Сътвори Търговище“ е да подкрепи професионалното и лично развитие на хора, избрали да живеят и да осъществяват себе си в нашия роден град.

Фокусиран е върху хора във възрастова група 25-40 години, които упражняват професии с широк обществен интерес. Такива са например учители, лекари, полицаи,както и всички обществени дейци, работещи с децата на нашия град – треньори, водещи на детски школи и т.н.

Сътвори Търговище - благотворителен коучинг проект на Росен Рашков Какво представлява?

Проектът ще дава всяко тримесечие на един избран кандидат да получи пакет до осем безплатни коучинг сесии в срок от 2 месеца, които да използва за своето развитие в професионален и личен план.

Вече наложил се като най-работещ инструмент за мотивация и развитие в световен мащаб, коучинг слага акцентите върху осъзнаване на собствения потенциал и как да използваме пълноценно личните си ресурси.

Методите, които се прилагат при коучинга, са ориентирани към целите на клиента и постигане на прогрес чрез създаване на решения.

В този смисъл коучинг изковава едно по-добро бъдеще за теб и бизнеса ти чрез избор на възможности за осъзнат избор в контекста на бизнес ситуациите. Така личният фокус се измества върху поемането на отговорност и създаването на стойност. 

Работим чрез креативност и позитивизъм, а коучинг изгражда и подкрепя вътрешната мотивация и дава по-ясен фокус върху професионалните цели, като помага за по-лесното им планиране и постигане.

Сътвори Търговище - благотворителен коучинг проект на Росен Рашков Сътвори Търговище – Условия за участие

Период на регистрация:
Модул 1 – от 02.01 до 14.01.2019
Модул 2 – от 01.04 до 14.04.2019
Модул 3 – от 02.09 до 15.09.2019

Изисквания към кандидатите:
Възраст – от 25 до 40 години
Заети в професии с широк обществен интерес
Постоянно местожителство в град Търговище

Начин на кандидатстване:
Лично заявяване на кандидатура на 0878921000.

Условията на съвместна работа се уточняват индивидуално с одобрения кандидат.

Сътвори Търговище - благотворителен коучинг проект на Росен Рашков

%d bloggers like this: