Тренинг "Търговски умения – Следващото ниво" с Росен Рашков интегрира практика и коучинг подход за учене и разширяване на потенциала Ви.

Тренинг „Търговски умения – Следващото ниво“ е подходящ  за:

– Професионални търговци на свободна практика
– Бизнес клиенти, които желаят да изградят солидна професионална основа в търговците си.
– Частни клиенти, които желаят да се развиват в сферата на продажбите.

Предимства на програма „Търговски умения – Следващото ниво“:
– интегриран коучинг подход за създаване на решения
– окуражава търговците да учат и прилагат нови методи, водещи до нови идеи за компанията
– работещи техники, наложили се като успешни в световен мащаб
– висока практическа приложимост на заложените умения
– възможност за обмяна на опит с търговци от различни браншове

Ползи от тренинг „Търговски умения – Следващото ниво“:
– чрез разнообразните техники подобрявате изживяването на клиента
– достигате до нови клиенти и продавате повече на съществуващите
– уеднаквяване и повишаване на екипната култура по отношение на продажбите
– изграждане на увереност и ангажираност към своите продукти и услуги  
– преносимост на уменията във всяка сфера на продажби

* Една от причините за високо текучество в продажбите е наемането на персонал без необходиите умения, на които разчитаме да се научат в движение. Липсата на адекватно обучение и осигуряване на правилни работни инструменти, водят до периодично неизпълнение на целите и загуба на мотивация към работата. От друга страна, навременно търговско обучение би дало на хората ви набор от знания и умения, с които да бъдат успешни и да изградят правилни за професията нагласи, така че да се справят успешно и да се стремят към последващо развитие.  Високото текучество е скъпо, губи ценно за организацията и мениджърите време и може да бъде избегнато чрез по-висока ангажираност в самото начало.

Тренинг "Търговски умения – Следващото ниво" с Росен Рашков стимулира професионалното Ви израстване като търговци с набор от теоретични знания и практически умения.
Съдържание на „Търговски умения – Следващото ниво“:

Модул 1 – „Най-добрият търговец”

Под формата на групова коучинг сесия работим по разбиране и изграждане на 8-те ключови за успешния търговец качества – например:
– емпатия
– умения за изслушване
– отговорност

Модул 2 – „Техники на продажба”

Кога за последно видяхте някой, който жонглира само с 2 топки? Може би никога. Но със сигурност сте виждали продавачи, които владеят само 1 тактика и използват основно нея, без значение дали работи или не. В този модул на „Търговски умения – Следващото ниво“ минаваме в детайли през набор от техники на продажба, които всеки успешен търговец има в арсенала си.
– Адаптивно продаване
– Правилото 70/30
– Техника “Юда”
Са само част от начините за успешно приключване на сделка, за които говорим тук.

Модул 3 – „Продажби business 2 business”

Отделя се специално внимание на специфична търговска дейност, подходяща за работа с бизнес контрагенти. Разглеждаме:
– принципи на работа
– търговска комуникация
– работни инструменти

Търговско обучение, което разширява Вашите способности и Ви прави конкурентни на пазара

Имате въпроси за спецификата на програмата? Свържете се с мен, за да съобразим учебното съдържание с Вашите конкретни потребности. А ако вярвате, че изграждането на добри търговски умения е пътят пред Вашето професионално развитие, направете първата стъпка към успешна кариера в продажбите и запазете своето място сега.

Продължителност на „Търговски умения – Следващото ниво“ – 8 учебни часа, с възможност за провеждане на територията на клиента при варианти за фирмено обучение. За информация и записване за програмата, моля, свържете се с мен – 0878 921000, Росен Рашков. 

%d bloggers like this: