емоционална интелигентност

В Япония най-добрият ръководител не е този, който непрекъснато обикаля, за да дава инструкции на подчинените си. Действително добрият ръководител трябва да определя на хората си само общите насоки, да насърчава самочувствието им и да им помага да си вършат добре работата си. Този подход води до повече оригиналност и нови идеи.“

Това твърди Акио Морита в книгата си за SONY.

В една друга култура, със съвсем различни принципи, Джак Уелч разказва:

Имаше експлозия в моя завод, за щастие никой не загина, но сградата претърпя сериозни щети. Извикаха ме на разговор с големия шеф в Ню Йорк… Бях сигурен, че ще ме уволнят… ще ми крещят, ще ме унижават…

Вместо това получих страхотен урок по лидерство – шефът бе спокоен и любезен, отдели ми няколко часа, прилагайки Сократовия метод, задавайки ми въпроси, за да ми помогне да разбера защо е станала експлозията и какво съм можел и трябвало да направя. След всичко това той ми даде втори шанс.

Научих се никога да не ритам паднал човек. Това ти отваря огромни възможности за развитие.“

Емоционална интелигентност

Достигането до тези изводи изисква сериозна емоционална интелигентност. Добрата новина е, че може и трябва да бъде изучавана. Колкото по-рано, толкова по-добре. Темата е модерна и доста неща са се изписали и изговорили в последните няколко години.

Популярно мнение е, че няма нужда от инвестиции в мениджмънта на начални и средни нива поради честата смяна на персонал на тези нива. Наистина ли е така? 

На първо място е осъзнаването на дълготрайните ползи за самата организация. Едно безсмъртно интернет клише пита „Какво ще се случи, ако не обучим хората и те останат?“ – дразнещо и все пак вярно. Разликата идва от съзнанието на работодателя, че други умения са много по-важни за оцеляването и просперитета на организацията. 

Вярвам че, всеки мениджър научава от опит и по трудния начин урока колко е важно да имаш високи нива на емоционална интелигентност. Урокът е много ценен, но може да дойде твърде късно или да е много скъпо струващ.  Цената, която съвременните организации плащат всеки месец, са високи нива на текучество, високи нива на active disengagement и бърнаут. 

Започни от едно…

Много социални умения изграждат нашата емоционална интелигентност. Управление на емоциите, самоосъзнатост, умение да приемаш критика… Един от важните и елементи е умението да прощаваш. Темата сякаш отстъпва по популярност на емпатията. Аз я считам за много важна поради една проста причина – не живеем изолирано. Всеки ден ние сме обект на взаимодействие с други хора с различен интензитет. Не винаги успяваме да се представим в най-добрата си светлина. Не винаги отговаряме на чуждите очаквания. Утайката от ситуациите остава в нас.

Ако бях отговорил на този въпрос по друг начин, може би щяха да ме вземат на работа?

Дали не разочаровах Х с решението си да му дам темата Y за презентацията?

Защо Z днес ми каза, че не работя добре – не вижда ли колко се старая?

Подобни въпроси събираме с десетки в рамките на седмицата. Ефектът от тях се натрупва и постепенно се превръща в тежък емоционален товар, който носим всеки ден. Този товар не е статичен и има свойството да се променя от леко раздразнение към гняв и злоба при достатъчно натрупване.

Тогава?

Имаме ситуация. И можем да развием успешни начини да се справим с нея.  Коучинг и обученията по социални умения помагат с практически инструменти да си върнеш фокуса за работа и да се справиш с емоционалния товар.

Говорейки за умения – можеш да се научиш да прощаваш. Така ще се отърсиш от негативни емоции, които натрупват стрес в теб. Понякога в офиса има ситуации, в които е трудно искрено да простиш на някого.

Но е важно да знаеш – това не прави изведнъж поведението му правилно и оправдано. А проблемът остава в неговата „градинка“, а теб освобождава от състоянието на жертва, което носи негативи най-вече за теб. 

Сега, каква е ролята на Джак Уелч и Акио Морита по отношение на прошката и емоционална интелигентност изобщо?

Японецът научава уроците по трудния начин сред разрушенията на Втората световна война, когато единственият път да продължиш в една разкъсана от вина страна е бил да признаеш своите грешки и да си простиш. Да простиш и на враговете си, протягайки ръка за помощ и приятелство. За трудния урок на Джак също разказах в началото.

Как учиш своите уроци по емоционална интелигентност?

Каква е нейната важност за твоите дългосрочни успехи?

Емоционалният мениджмънт е важна част от тренинг програми Ефективност за мениджъри и Резултатно-ориентирана комуникация, в които развиваме умения за основано на комуникация лидерство. Програмите са достъпни присъствено и онлайн, на български и английски език. Вземете оферта на 0878921000 – Росен Рашков

0 коментара

Подобни публикации