Анализ на възможните сценарии е широко използван инструмент в бизнеса, с чиято помощ си представяме алтернативни бъдещи развития на ситуация. Основната му цел е да изследваш не само възможния резултат, но и пътя, довел до него.

По това анализ на възможните сценарии се различава от прогнозирането, където изводите са върху минали тенденции и данни. При прогнозирането предвиждаме какво ще се случи, ако продължим по същия път. 

А при анализ на възможните сценарии търсим какви са другите възможни посоки, в които можем да вървим.

Голямата полза от създаването на алтернативни сценарии е подобрено вземане на решения чрез задълбочено отчитане на резултатите и тяхното отражение.  Изтича договор с местен доставчик. Ако бъде продължен при същите условия, ще имаме ясни и стабилни прогнози в следващите две години.

Ако изберем агресивна стартираща компания, която предлага иновативни технологии и неопитен мениджмънт?

Ако изберем голям международен доставчик с по-ниски цени и възможно забавяне на доставки? 

Анализ на възможните сценарии и коучинг

Може би вие си мислите, че това е нещо, което вече правите в ежедневието си. И сте прави. В същото време може би не сте. Интензитета на съвремието много често изисква от нас, взимайки решение, да НЕ използваме цялата налична информация. Вместо това, разчитаме на фрагменти представителни данни, на които вече имаме доверие. И понякога това води до грешки със сериозни последици. 

Друга причина да не вземем най-доброто възможно решение за нас са ограничаващите вярвания. Те съществуват и на ниво организация като култура, и в личен план. Всички онези неща, които не виждаме, не правим или в които не вярваме, са автоматично зачеркнатите възможности. 

В коучинг  те се превръщат в част от арсенала. Анализ на възможните сценарии чрез „невъзможните“ възможности е предизвикателство, което коучът отправя към клиента. И много често в това излизане от комфортната зона решения биват намирани. 

Стъпките в процеса

Първата стъпка е ясното определяне на предизвикателството. Така си даваме рамката от време и типовете сценарии, които можем да използваме. Решението да закупиш жилище е основната цел. Дали да го изплатиш за 20, 25 или 30 години ще рефлектира на живота ти по различни начини. В коучинг имаме чудесен въпрос за начално калибриране – ако кажеш да на тази опция, на какво ще кажеш не?

Второ, събирането на информация. Избирайки тази възможност, какво трябва да вземеш под внимание? Избираш възможността да работиш с доставчика с ниските цени от примера в началото. Колко често се случва забавяне на доставки? Какви са обичайните срокове за забавяне при тях? Какви възможности имаме при забавяне? Каква е общата цена плаща компанията ти в такъв случай? 

Трето, определяне на константи, променливи и неизвестни в уравнението. Решаваш, че ще изплащаш апартамент за 20 години и избираш район с добра инфраструктура. Сигурно е, че метрото ще си бъде там и след 20 години. Няма детски градини в удобна близост и ти все още нямаш деца, а планираш да имаш – тоест това е променлива. Какви са възможностите за промяна?

След какво време това ще бъде реално предизвикателство? 

Четвъртата стъпка е истински ценната

Добър инструмент е разписване на всички фактори и предвиждането какво може да се направи за всеки от тях в момента. Или какво още е необходимо да се проучи и какви са настоящите алтернативи? 

Избирайки голям международен доставчик, кое е най-доброто, което може да се случи? Кое е най-лошото?

Имайки информацията, възможните сценарии придобиват плът. А изготвянето на ясни, изпълними сценарии е ключово умение и първична отговорност за лидерите в компанията или в личен план. Така развиваме онази важна способност, която Питър Дръкър определя като готовност за справяне с „foul weather.“ И също толкова важно е да си подготвен с ясни стъпки и за добри времена. 

Каква е обратната страна на това да имаш анализ на възможните сценарии?

Сериозен стрес от натиска да реагираш на разнопосочни емоции, очаквания и интереси в ситуацията. И многократно увеличена възможност за вземане на грешно решение. Готовността за различните ситуации, от друга страна, ясните цели и очаквания, оставят много малка възможност за непредвидена грешка. 

И в коучинг много често на този етап се появява въпросът “ Какво още?“ Какво още би могло да се случи, можеш да направиш, да помислиш, да предвидиш – трупането на детайли. Много често след приключване на очевидните възможности, се появяват отговори, които не само променят картината, но и създават съвсем нови решения.

Какво ще направя, ако…  

И когато имаш ясните отговори за себе си, получаваш сериозно предимство пред конкуренцията в бизнеса. В личен план ти дава спокойствие, увереност и стабилност. 

Тогава идва ред на петата стъпка… 

След като вече имаме анализ на възможните сценарии, ограничаването до няколко най-желани възможности е много важно. Така ще фокусира усилията при вземане на решения върху най-удачните опции за личността и организацията. В целия ход на процеса собствеността в избора остава в нас („аз избирам да направя“ VS „принуден съм да…“ в обратния вариант). 

Имайки избора, можем да започнем планирането. Разбира се, там на помощ идват други инструенти, които подробно ще адресираме в друга статия. Най-важното, което е необходимо:
– да определим времевата си линия и междинните етапи в процеса (какво трябва да имаш към дата…);
– да поставим ясни критерии за успех (как изглежда успехът за всеки етап);
– да определим ролите и отговорностите (какви умения и качества са най-необходими за успех тук…) и т.н. 

В заключение 

Освен бизнес инструмент, анализ на възможните сценарии е и важно социално умение. То изисква креативност, аналитичност и дисциплина в очертаването на възможности. Изисква и смелост – да пресъздадем нежелани и дори плашещи опции.

Именно за тях коучът е безценен помощник – защото „осветява“ слепите петна и адресира поведения, които може би несъзнателно отбягваме. А изправяйки се пред тях, си връщаме отговорността за собствената свобода на избор, която всички тези ограничения са ни отнели някъде по пътя. И по-добрите възможности за избор водят до по-добри резултати. 

Как би работил за теб този инструмент? Разбери, като се свържеш с мен на 0878921000 или rosen@rosenrashkov.com и ми разкажи за предизвикателствата и целите, които имаш пред себе си. А аз ще те подкрепя в пътя към тях. 

0 коментара

Подобни публикации