Екипен коучинг и тренинг - какви са разликите?

Този понеделник, разговарях с млада HR дама за ползите от комбинация на тренинг и коучинг за екипите в компанията. Тя ме прекъсна.
– Извини ме, но не разбирам нещо. На английски и двете думи – training и coaching означават едно и също, а явно не е така. Какви са разликите?

А от отговора ми на чудесния въпрос на Милена се роди днешния материал.

Екипен коучинг?

Почти всеки знае какво представлява корпоративен тренинг и го свързва с личен опит. Само че коучинг, и то екипен?

Дейвид Клатърбък, водещият експерт в областта, го дефинира като „подпомагане на екипа да подобри представянето си и процесите за постигане на това чрез размисъл и диалог.“ И защото определението, макар и широко цитирано, е донякъде абстрактно, реших да го сравня с по-познатия модел на обучителните програми.

Време

Тренингът обикновено се организира за въвеждане или опресняване на умения в екипа. И често компаниите избират формат от еднократни, еднодневни или двудневни модули за тази цел. Коучингът на екипи обикновено е ефективен в сесии от 1 до 3 часа и когато е продължаващ, периодичен процес – например веднъж или два пъти месечно.

Екипен коучинг

Цел

При тренинги, целта е научаване чрез предаване на информация. Екипът получава знания, които да преценят как да използват най-добре за своята работа. Затова е възможно и след тренинг ден участници от един екип да излизат с различен обем нови научавания и възприемането им (по информация от наши feedback форми).

При екипен коучинг нови научавания се извличат от екипа. Случва се чрез изследване на опита, вътрешната динамика и генериране на колективна осъзнатост. След коучинг сесия е възможно да имаме само едно качествено ново научаване, което обаче е общо за всички в екипа и определя промените в поведенията и нагласите на членовете му.

Съдържание

В тренинг съдържанието е стандартизирано и базирано на теоретични модели и подкрепящи ги активности. Характерът е по-скоро формален и възможностите за промяна са сравнително малки в следване на определен обучителен план.

В коучинг, целта/темата идва от екипа. И в сесията те могат да създадат иновативни решения и планове за действие за постигане на резултатите, които сами са определили. Работата е много по-неформална и свободна от времеви и инструментални рамки.

Дистанция

За да бъде успешен процесът на екипен коучинг, психологическата сигурност е много важна. Това е способността на екипа да преодолее традиционните роли и правила, да възприеме нагласа, че всяка идея е важна и ще бъде чута и обсъдена. И ако член на екипа постави на масата свои проблеми, с тях няма да бъде злоупотребено, а ще получи подкрепа за преодоляването им. Същевременно от откритата и честна обратна връзка членовете на екипа учат един от друг. Разбират и за своите силни страни и обогатяват начините, по които биха се допълвали в екипа.

Когато се комбинират?

Обучението има за цел да създаде добре информиран, ефективен екип. Коучингът работи за поддържането му и за справяне с истинските предизвикателства, които се появават в прилагането на новите научавания.

Когато към тренингите добавим елемент на екипен коучинг (като например в програмата „Ефективност за мениджъри„)?

Екипът може да се развие заедно, като всеки е на същата страница за целите и начините на работа, да повиши взаимното разбиране и да открива нови начини и нова мотивация да допринесе за успеха на организацията. Имайки предвид всичко това, екипен коучинг – като част от обучителна програма или самостоятелен инструмент, може да има важна роля в програмите за промяна на културата в компанията.

Още за ползите от екипен коучинг вижте тук!

p.s. А ако желаете да въведете екипен коучинг като инструмент в организацията си, свържете се с мен за оферта и подробности на rosen@rosenrashkov.com или 0878921000.

0 коментара

Подобни публикации