Коучинг на екипи - какви са ползите?

След като миналата седмица публикувах тази статия за коучинг на екипи, получих нов въпрос. Този път от мой познат мениджър на търговски екип. „Не ми стана много ясно, Роска, какви са ползите за моя екип, ако използваме коучинг.“ И наистина, предният материал очертава разликите между коучинг и тренинг.

А как мениджърът да избере кой инструмент да ползва за развитието на екипа си, ако не познава ползите им?

Изследване, цитирано в Harvard Business Review през 2015, показва, че само обучение може да подобри представянето с 22%, докато обучението, придружено от коучинг (тоест съвместно решаване на проблеми, обратна връзка и оценка) може да подобри ефективността с 88%. Защо?

Повишена екипна продуктивност

Също като в добрите спортни отбори, в съвременния бизнес не е важно само индивидуалното представяне. Много по-значимо е колективното представяне на екипа. Когато използвате коучинг на екипи, всеки от членовете разбира и участва в изграждането на стандартите на представяне.

Един чудесен въпрос още при дефиниране на целта е „Какви са приемливите и неприемливи поведения за нашия екип?“

Пример: В екипна коучинг сесия на търговци извадихме „на светло“ и решихме проблем с фиктивни болнични, който от известно време разваляше климата в отдела с генерираното негласно недоволство от отсъствията.

А периодичният коучинг процес осигурява структурата, подкрепата и овластяването, чрез които екипите учат, практикуват и интегрират нови, резултатно-ориентирани поведения.

Какви ползи може да ни даде коучинг на екипи като мениджърски инструмент?

Коучинг на екипи за сплотяване

Самата идея на коучинг е да създаде атмосфера на психологическа сигурност, в която всяка идея да бъде чута и изследвана. Няма ли я тази сигурност, няма и коучинг. Уязвимостта и откровеността, която хората в екипа проявяват в процеса, създават особено пространство за споделяне, комуникация, връзка и изграждане на споделен опит.

Пример: в IT екип намерихме подходящ за всеки баланс между home office и присъствие в офиса, така че да ускорим обмена на качествена информация и да намалим неясноти в общуването.

Какво ни пречи да общуваме още по-ефективно?
Как бихме могли да допринасяме повече един за друг?
Какво е ценното в споделените ни изживявания като екип?

Наистина, въпроси като тези не се задават често в екипите. Не ги задават и мениджърите, които просто нямат време да направят всичко, което се изисква от тях в ежедневната им работа, камо ли да намерят време за коучинг на служителите си. Поставени на масата, тези въпроси насочват екипното мислене в създаване на стойност в отношенията.

Научавания с висока стойност

В различните етапи на коучинг сесия, се старая да осигуря пространство за рефлексия, в което хората да отсеят своите нови знания и да ги свържат със своя контекст. При коучинг на екипи, тези моменти се превръщат и в своеобразно измерване на прогреса. Случва се чрез обратна връзка от участниците към самите тях.

Какво научихме днес?
Как ще го приложим в работата?
Къде все още ни е нужно допълнително знание (какво все още не знаем)?

Питър Сендж посочва колко е важно за организациите на бъдещето да обхванат и интегрират обучението, което се случва на всички нива на организацията. Така самата организация запазва обучението, а не го оставя изолирано в човека с опит. Който може и да напусне.

Пример: с екип от производствена компания „открихме“, че всяка от двете смени в завода има свои добри практики, за които колегите им не знаят. Намерихме и добър начин за обмяна на идеите.

Чрез коучинг на екипи се насърчава споделяне и разпространение на добри практики в контекста на организацията. И се умножават резултатно-ориентираните поведения, а съпротивите намаляват с всяка следваща сесия.

p.s. А ако желаете да въведете екипен коучинг като инструмент в организацията си, свържете се с мен за оферта и подробности на rosen@rosenrashkov.com или 0878921000.

0 коментара

Подобни публикации