Междуличностни екипни конфликти

На тесен планински мост, над бурна река, два козела спорели кой да мине пръв. Не се разбрали с добро и се вкопчили в люта битка, блъскайки силно главите си. Само че рогата им се заплели… А докато опитвали да се измъкнат, единият се подхлъзнал и повлякъл и другия в бързата студена вода. И двамата се удавили…
Древна приказка, срещана в различни култури

Представи си човек, който вярва, че е добър лидер, защото в по-голямата част от кариерата си е бил на лидерски позиции.

И поради това, си мисли, че прави всичко както трябва. А когато нещата се объркат, вместо да потърси причините в себе си, обвинява другите.

Сега си представи, че този човек не е единственият в организацията. Може би дори не е нужно да си представяш. В повечето компании има примери за сблъсъци на Его. И лидерски конфликти се превръщат във фирмен фолклор – като в една от най-старите човешки приказки – за двата козела на моста.

Само че това си има последици…

Личните конфликти в екипите са една от невидимите спирачки за развитието на организацията.

Лични конфликти – негативите

Ето някои начини, по които изпълнението на екипа и компанията страда при конфликти в екипа:

Прекъсване на потока от информация и добри идеи. Всичко, което идва от „противника“ е не-добро и не заслужава да бъде изслушано. Работните срещи се превръщат в бойно поле, на което предложения се отхвърлят не заради качеството, а според от кого идват.

Което създава поредица от вторични конфликти покрай опитите да избегнеш човека/хората от „проблемния отдел“ и хаби енергията на екипа да преодолява допълнителните пречки към целите.

И защото фокусът се измества от целта (какво) и мисията (защо) към човека (кой), увеличава се стреса от натрупването на оплаквания и обвинения. Членове на екипа се отдръпват от ситуацията – чисто физически (от мълчание до напускане) или психологически (от непукизъм до хейт).

Личните конфликти в екипите са сред невидимите спирачки за развитието на организацията.

Една причина за съществуването им

И може би най-сериозната – нежеланието на мениджъра да работи със страните в конфликта.

Някои от възможните мениджърски поведения при лични конфликти
Някои от възможните мениджърски поведения при лични конфликти

Когато мениджърът избере ненамесата в конфликта, това може да се дължи на едно или няколко причини.

Например – липса на умения за провеждане на трудни разговори. Ако само това е причината, тя лесно би могла да бъде овладяна с подходящ мениджърски тренинг – например „Резултатно-ориентирана комуникация„. А тези умения са важни, защото на всеки ръководител ежедневно му се налага да води трудни разговори със сериозно влияние върху хората и резултатите.

Друга причина би могла да бъде нежеланието на лидера да си развали отношенията с някоя от страните, адресирайки конфликта и нежелание да вземе свързаните с това решения. Плюс чисто човешкото притеснение от изправянето пред негативни емоции.

И също – понякога човекът, от когото зависи да реши конфликта, просто… няма представа за истинските му измерения.

Колкото по-нависоко в йерархията са страните в сблъсъка, толкова по-вероятно е да не се говори открито за проблема. И ако до мениджъра достигат неясни сигнали, вероятно той ще потърси възможните причини другаде и ще стигне до някои решения. Най-често временни.

Добра първа стъпка при лични конфликти

За да се справиш с личните конфликти, независимо дали си страна в тях или си в ролята омиротворител, бих ти предложил да опиташ първата стъпка от упражнение, което правим в индивидуален коучинг и в тренинг зала. И в 80% от случаите дава страхотни резултати (а в 20% от случаите хората не са готови/не желаят да направят тази стъпка).

А тя е: признай си!

Да, прочете правилно! Признай си! Какво правиш, което помага на конфликта да съществува? Какви усилия си спестяваш за решаването му? Какво се преструваш, че не виждаш в ситуацията? Какво послание отправяш към екипа си, действайки така – са само част от въпросите, които задавам на клиентите си.

За въвлечените в екипа мениджъри някои от тях са истинско откровение и не само отварят очите им, но и пътя за намиране на работещи решения в следващите 3 стъпки на инструмента.

Ако в твоята организация…

Или в екипа си имаш мениджъри, които също като козлите на моста от приказката са в ожесточен конфликт, мога да помогна. Индивидуален коучинг, екипен коучинг или тренинг програма за развиване на умения за работа с конфликти са добро решение.

Разкажи ми повече на rosen@rosenrashkov.com или говори с мен на 0878921000, за да намерим най-полезната за теб форма на партньорство.

Една добра книга за работа с конфликтите виж тук
Още една статия от мен: https://rosenrashkov.com/bg/ekipni-konflikti/

Виж тренинг програмите „Ефективност за мениджъри“ и
Резултатно-ориентирана комуникация

0 коментара

Подобни публикации