Ефективни срещи

„Четири!

По една на тримесечие. Това искаме от мениджърите си. Знаеш ли колко получаваме от повечето? Нула!“ Раздразнението в гласа на HR-a е ясно доловимо. Кимвам с разбиране, защото като бивш мениджър знам, че е точно така. А като някой, който е успял да види голямата картина отвъд безкрайните ежедневни задачи, знам че не трябва да е.

„Кажи ми защо?“

А опитвайки се да отговоря, в модерния офис високо над София, на един whiteboard се роди теорията за Бермудския триъгълник, в който изчезват 1-to-1 срещите за развитие и управление на представянето.

Време

 Ако попиташ ръководителите защо така става, отговорът често е „Нямам време!

Като бивш мениджър бих се заклел, че е точно така. Работата като обем често надхвърля физическото време, с което разполагаме. Плюс това, когато си всеки ден сред хората си, ти ги познаваш като петте си пръста. Разбирате се с половин дума. Наистина ли има нужда от 1-to-1 срещите за развитие?

Не, ако останеш на това ниво на мислене.

Да, ако преместиш мисленето си от „време“ към приоритети“.

Ако сега разпишеш топ 5 на задачите си, колко от тях са свързани с развитие на хората ти? Колко от тях са за трайно подобряване на представянето на конкретен човек? Колко време общо посвети на подобни проекти този месец? Защото вече имаме повече от 20 изследвания в последните години – от Gallup, Work Institute, Google и други. И те показват, че постоянната качествена обратна връзка за развитие и представяне на хората е ключов мотиватор. Когато тя липсва, ето какво мислят хората:

И както показват изследванията, хората напускат.

Може би правилният въпрос е „Каква е причината за ниския приоритет на 1-to-1 срещите за мениджърите?“ И отговорът е…

Вяра в 1-to-1 срещите

Мениджърите нямат вяра, че срещите са работещо решение.

Най-вече заради лош личен опит. Защото такива срещи са правили, на тях са им правили и резултатите не са били добри. Случвало се е да се превърнат в арена на емоционални изблици. Или са завършвали с поети ангажименти, които никога не са се случили. Или заради нагласата, че ако хората рано или късно ще напуснат, защо да се стараеш?

Да, когато резултатите ги няма, трудно е да запазиш вярата. А тя идва от…

„Много от мениджърите с малък опит не знаят как да проведат такива срещи. Обикновено те се обръщат на оперативна работна среща за обсъждане на задачите.“ – сподели Л.Д. в мое проучване в LinkedIn.

Уменията

Популярна мантра в американските спортове гласи, че в моментите на напрежение и изпитание, ти пропадаш до най-високото си ниво на подготовка. И за някои мениджъри, 1-to-1 срещите не са приоритет, защото не вярват в резултатите, които биха могли да постигнат с настоящите си умения да водят такива срещи.

Срещата не е приоритет, защото не вярваш в резултата, който можеш да постигнеш с уменията, които имаш.

Да кажем, че се притесняват – какво да кажат, как да го кажат, как ще бъде прието от другата страна, как да реагират на един или друг отговор или въпрос, как да бъдат честни. Как добронамерено да дадеш и позитивна, и негативна обратна връзка и как да получиш такава, се оказва трудна задача за много мениджъри, поне според мен. И като попаднат в такава ситуация, предпочитат, ако може тази среща да се избегне.“ – смята И.П.

В мнението са загатнати някои от нужните умения.

Емоционална интелигентност, умението да изслушваш и задаваш въпроси, способността да поднесеш обратната връзка в среда на доверие, по ясен и разбираем начин са част от меките умения. Има и „техническа“ страна – как да подготвиш срещата и да я структурираш за най-добър резултат. И защото става дума за умения, те могат да бъдат придобити.

Днес има десетки книги, видеа със съвети, статии като тази от различни експерти. Имаш неограничени възможности да се научиш. Нужно е просто да отделиш малко време… Oops! Време ли казах? Та кой би отделил време за нещо, в което не вярва.

И ето как в мисленето на мениджъра се затваря триъгълника „време-вяра-умения“, в който изчезват 1-to-1 срещите.

А все пак има и решение…

Темата „Ефективни срещи“ е част от тренинг програми Ефективност за мениджъри и Резултатно-ориентирана комуникация, в които развиваме умения за основано на комуникация лидерство. Програмите са достъпни присъствено и онлайн, на български и английски език. Вземете оферта на 0878921000 – Росен Рашков

0 коментара

Подобни публикации