Колко време отделяте да се подготвите за мениджърски разговор?

Не само с фактите по темата, а и за това как ще разговаряте. И ако отговорът ви е „по-често не отделям“ – може би допускате грешка, защото ако хората от другата страна не ви разберат, можете ли да кажете, че разговорът наистина се е състоял? И днес ще ви задам три въпроса, чрез които да общувате по-ефективно.

Разбира се, важно е да си ги зададете преди да влезете в среща.

Но бихте могли да направите и следното упражнение: припомнете си скорошен разговор. И вижте какво бихте направили различно, ако бяхте помислили предварително. Как би се променил резултата от разговора?

Доколко ясно формулирам мислите си?

Можете да оцените отговора си по скалата от 1 до 10 (1 – неточно, 10 – точно).

Съветът ми е да погледнете през очите на събеседника си, когато оценявате доколко ясни са идеите ви. Например, ако давате обратна връзка. Може би за вас е напълно ясно какво казвате с „Искам да бъдеш по-мотивиран!“ но дали за събеседника ви е така? Когато липсва яснота какво искате, най-вероятно ще получите различен резултат. Този, който човекът от другата страна си е помислил, че искате.

„Бих искала, когато ти давам задачи, вместо да приемаш с мълчание, инициативата за дискусията да идва от теб, с идеи и предложения.“

Колко различно изглежда по този начин! И е много вероятно изпълнението да се доближи до вашите очаквания.

На кого всъщност говоря, когато говоря?

Известен още като мениджърски монолог.

Особено при трудни и емоционални разговори, идва момент, в който неподготвените ръководители… просто започват да мислят на глас и да си подреждат мислите. И тук-там включват по едно „Разбираш ме“, „Знам какво ще кажеш!“ и т.н. Само че хората от другата страна не знаят и не разбират.

Защото в такива моменти самите ние не успяваме да се разберем докрай, а какво остава за човека от другата страна?

Той/тя не е в нашия поток на мисли, няма информацията, която ние имаме и може би има съвсем друга идея за темата. Бонус-съвет: когато усетите, че може би мислите на глас в мениджърски разговор, задайте въпрос – „Какво мислиш/разбра?“ и оставете другия да говори. Чувайки какво е разбрал може да ви послужи като пътепоказател как да продължите.

Как да се изразявам позитивно?

Ако в началото зададете повече затворени въпроси, рискувате да създадете негативна инерция от няколко отговора „Не.“

Особено при ръководители с по-силно его това би могъл да бъде момента, в който разговора се чупи и на сцената се появяват емоциите. От гледна точка на служителя – когато в обратна връзка му казвате само какво да НЕ прави, човекът ще започне да се оправдава или ще се затвори в себе си.

За да държите разговора в положителна насока, вместо „Знаеше ли?“, „Видя ли?“ – дайте на човека възможност да сподели. Какво знаеш за? Какво виждаш в? Или, ако все пак е нужно да очертаете какви поведения не искате, предложете и какво искате – „Когато говориш с хората от „Доставки“, не искам да пишеш дълги обвиняващи мейли. Бих искал да разговаряте лично и да намерите трайно решение.“

Или дори по-добре: ако приемем, че мейлите вече не са опция, какво би могъл да направиш, за да решиш трайно проблема с доставки?

Чудесен бонус въпрос за мениджърски разговор

А той може би е първи по важност.

Когато говоря с човека, какво очаквам от него – да бъде или да прави? И ако търсите решения на ниво идентичност, много е вероятно да не успеете. Защото бихте разговаряли през очакването си той/тя да промени себе си. Но ако подходите през очакване да промени поведение, е почти сигурно, че ще успеете.

Или вместо „Защо си толкова различен?“ – „Как би могъл да се впишеш по-добре в екипа?“

Също както вие, имайки тези няколко въпроса, бихте се вписали много по-успешно в следващия си мениджърски разговор 🙂

Още практични начини за подготовка за мениджърски разговор ще откриете в тренинг програми Ефективност за мениджъри и Резултатно-ориентирана комуникация, в които развиваме умения за основано на комуникация лидерство. Програмите са достъпни присъствено и онлайн, на български и английски език. Вземете оферта на 0878921000 – Росен Рашков

0 коментара

Подобни публикации