Малките стъпки биха могли да ни отведат далеч

„Заекът“ е сред любопитните роли в света на спорта.

Той задава темпото в бягането на средни и дълги разстояния, за да осигури добро време на основната група. Също – важна част е от стратегията, при подготовка за големи състезания и атаки на рекорди. Но дори по-важно, присъствието му създава психологическа сигурност и позитивни групови динамики, например поведенчески синхрон.

Доколко ви напомня за ролята на мениджъра?

Задаващи темпото мениджъри

През 2001-ва година, Даниел Голман описва в своя книга 6 основни лидерски стила.

Сред тях е Pacesetting (задаване на темпото) и с годините придобива популярност. Според много лидери, когато работи, върши чудеса. Но когато е зле приложен, причинява хаос и прегаряне.

Какво представлява?

Лидерът застава отпред и води. Задава високи стандарти за своя екип и очаква изпълнение с минимум управление. И според Голман, има някои предпоставки, за да работи добре. Например – висококвалифициран екип, който изисква качествен feedback. Способен мениджър, способен да води и екипна култура, която стимулира развитието.

Тук идва и проблемът с прилагането.

Някои лидери приемат pacesetting за нормата. И когато забравят, че това е само 1 от 6 стила, приложими в различни ситуации? Задават постоянно високо темпо, което изтощава хората. И лидера също. Вперил поглед към високата летва, той рядко хвали, но често критикува. Очаква от хората си същата ангажираност и мотивация. И когато не ги вижда, обвинява, съди и скача сам да свърши работата.

Ролята на малките стъпки

За разлика от мениджърите, „Заекът“ знае, че не може да пробяга маратона на спринт.

Задавайки правилното темпо, дава на участниците добро средно време и ще им остави достатъчно сили за спринтове, когато е необходимо. Както например се случва в Agile, търговски и производствени екипи. Една стара мисъл гласи, че колкото по-голяма цел се стремите да постигнете, толкова по-малки са първите стъпки.

И в коучинг често подкрепяме мениджърите да посочат 1-2 начални, лесни и удобни малки стъпки, с които да започнат пътуването си към целта.

Първо, защото така излизат от режим на фантазиране. Тоест, когато целта е толкова грандиозна, че всяка стъпка изглежда недостатъчно добра… И поради това изобщо не я правят. Второ, защото веднъж направени, малките стъпки се превръщат в малки победи и подхранват мотивацията да продължим.

Какво ни дават малките стъпки?

Pacesetting без прегаряне

Как можеш да изядеш цял слон 🙂

Отговорът на детската гатанка – на малки хапки, би помогнал на мениджърите, които се опитват да спринтират нон стоп. Ето някои ползи от малките стъпки, които да обмислите (и въведете в екипите си):

Когато задаваш малки стъпки, хората са по-уверени, че могат да ги направят. Някои мениджъри вярват, че само в големите скокове има достатъчно добро предизвикателство. Но малките стъпки позволяват да изследваш и други посоки, дават гъвкавост и предизвикателството е повече „КАК“, отколкото „КАКВО“.

Разумно раздробената задача осигурява бързина, особено в сложни проекти, които изискват участие от няколко човека(отдела).

Какво може да свършиш днес, така че да придвижиш задачата към следващи изпълнители?

А понякога не е въпрос на бързина, а на значимост.

Малките стъпки имат домино ефект и веднъж направени, предизвикват реакция – обратна връзка, последващи действия или решения, които да ти позволят да направиш и следващи стъпки в проекта. Също, когато спринтираш, не оставяш пространство за размисъл. А при малката стъпка, защото резултатите са видни веднага, обмислянето се случва on-spot.

Къде в работата си имаш нужда от по-малки стъпки?

И защото са малки, стъпките са реалистични.

Направени днес, са по-ценни от голямата, идеална стъпка, която никога не предприемаме. И ако ги отбележим, се превръщат в малки, но важни измерители на прогреса и източник на мотивация от изминатия път. Който, с правилното темпо, ще извървите докрай и без прегаряне.

Задаването на темпото е само един възможен начин мениджърите да бъдат продуктивни. За още, вижте тренинг програма Ефективност за мениджъри, в която развиваме гъвкаво лидерство с разнообразни стилове. Програмите са достъпни присъствено и онлайн, на български и английски език. Вземете оферта на 0878921000 – Росен Рашков

0 коментара

Подобни публикации