Как да изградиш професионално доверие в екипа си - две ключови точки

Какво би било нужно, за да ви се доверяват хората във вашите екипи?

Зададох въпроса през миналата седмица на група млади лидери, които ръководят хора за първи път. И той сериозно ги затрудни, може би защото „доверие“ е сред онези неща, които незабавно ще почувстваш, но много трудно ще обясниш.

„Да ги изслушвам.“ – Асен, 28
„Аз самата да им се доверя.“ – Лора, 27
„Да се грижа за успехите им.“ – Теди, 28
„Да ги подкрепям в трудни ситуации.“ – Боян, 29

Такъв беше духът на повечето отговори и той показва, че може би сме склонни да мислим за доверието повече откъм неговата лична страна.

Но какво би ви било нужно да изградите (и укрепите) професионално доверие между вас и екипа ви? Професионално, защото въпреки че има някои универсални принципи за изграждане на доверие между нас, хората, в работна среда има някои по-специални принципи.

Ето някои точки, които да обмислите:

Откритост

Водещ принцип за ръководители!

Използвам „откритост“ в няколко посоки. Първо, това са еднаквите послания, които отправяте в различните разговори, които водите. Представете си лидер, който казва едно в екипните срещи, а после в индивидуалните си разговори с вас – съвсем друго. Отправяйки тези разнопосочни послания, лидерът оставя хората си объркани и създава лавина от вътрешни разговори, в които екипът сам си търси обяснения.

Второ, дори по-важно – откритост в адресирането на проблеми и конфликти.

Тоест – колко и какви „табута“ съществуват във вашето „племе“ заради лидера. За какво не говорите, защото хора на властова позиция не позволяват това?

Един такъв пример от моя опит – директор в търговски отдел, който „замиташе“ грешките на своите мениджъри и вместо да работи с тях, прехвърляше отговорност надолу по веригата. В продължение на две години този лидер нито веднъж не призна, че хората му допускат грешки. Предположете какви ефекти имаше това върху екипа?

И защото откритостта е движение по спектър в различните професионални ситуации…

Ето едно упражнение. Помислете за тема или област в работата си, където чувствате, че все още не сте достатъчно открити. Всеки има такива, така че коя е вашата? И помислете какво бихте направили, ако бъдете само 5% по-открити за тази своя област? До какво би довело това?

Професионално доверие и компетентност

И тук говорим не само за опит или професионална мъдрост.

Често съм виждал експерти с „черен колан“ в своята област, които просто не успяват да трансформират знанията си в изпълнение. В този смисъл, компетентност е способността да вършиш работа си на отлично ниво. Не субективно, а според стандартите и целите на компанията. И то последователно и постоянно.

Компетентността изисква и още едно, понякога недоглеждано качество – да бъдеш добър „преводач“. Да смелиш своите знания и да ги предадеш на хората не като някаква абстракция, а в готов за употреба вид.

Наскоро работих с такава клиентка.

Вера, 32, мениджър в производствена компания, имаше такова предизвикателство пред себе си. С опит в няколко компании, почитател на Стивън Кови и Саймън Синек, тя управлява екип от мениджъри с много оперативно мислене. И между нея и хората и имаше цяла пропаст в разбирането какво означава добър лидер.

Посланията на Вера за насърчаване на обратна връзка, делегиране за развитие, уязвимост тези мъжаги приемаха с „пухтене и въртене на очи“, като загуба на време, която да изтърпят, по думите на самата Вера. Просто защото бяха твърде абстрактни за тях.

Едва когато „преведохме“ посланията на езика на ежедневните поведения, проблеми и цели, хората започнаха да я слушат, да ценят нейния опит и да и се доверяват за решаването на казуси.

Така че един добър въпрос към теб е: къде и какво в работата си е нужно да „преведеш“ на езика на своите хора, за да се доверят още повече на твоята компетентност – цели, визия, тактики и стратегии, които може би все още не работят добре?

А следващата седмица ще продължим с още две ключови точки, които биха ти помогнали да увеличиш доверието между теб и хората си.

Как да изградите доверие е тема от тренинг програми Ефективност за мениджъри и Резултатно-ориентирана комуникация, в които развиваме умения за основано на комуникация лидерство. Програмите са достъпни присъствено и онлайн, на български и английски език. Вземете оферта на 0878921000 – Росен Рашков

0 коментара

Подобни публикации