Задънени улички на лидерски разговори

До края на годината, почти всеки мениджър ще премине през серия трудни разговори.

И някои от тях ще стигнат до задънена улица. Може би ще стигнете до формално съгласие за действия и срокове, които няма да се случат. А може и да се окажете в престрелка от взаимни обвинения, в която емоциите взимат връх.

Какъвто и да е случаят, вашите лидерски разговори не завършват с вдъхновение и желание за промяна. Вместо това, чувството ви е, че сякаш вървите по улица без изход.

Но има някои белези, по които да разберете, че вървите по нея. Един от тях е…

Оттеглянето.

Когато човек се почувства некомфортно в разговора (и това е неговото възприятие, не нашето!), тя/той ще се отдръпне.

За какво е нужно да следите?

1. Разговорът се е превърнал от диалог в монолог.

Най-често, това се случва, когато сте преминали в „поучителен“ режим и това, което споделяте е важно само за вас. За другия човек обаче, това е информация, която му е излишна или откровено неработеща. Те мислят, че вие им губите времето и просто се изключват.

Например, от моя опит – аз се изключвах от разговор, когато мой пряк ръководител ми предлагаше търговски схеми, много работещи в София, но неприложими за пазара в Исперих или Омуртаг, заради различните общи цени на продукт и услуга. Кимах, казвах „Да, така е.“ през няколко минути и после не използвах нищо от идеите му.

2. Принос в разговора за постигане на целта му.

Целта на лидерските разговори е промяна на поведение или планиране на стъпки.

Но те са невъзможни без активното участие на човека, който би трябвало да работи по тях. В този смисъл, приносът са идеи, въпроси, предложения – всичко, което показва ангажираност на човека. Често ръководителите я убиват сами, като директно поставят на масата своите предложения и питат в края „Какво мислиш?“

Вместо това, първо попитайте хората какви са техните виждания и заедно анализирайте какъв тип мислене и каква картина са довели до тях.

Освен току-що споменатото спам-участие като „Да. Определено. Така е. Сигурно.“, следете и за по-резки промени на темата. Например неудобството от обсъждане на слабо представяне да премине в разговор за здравето на семейството. Това се беше превърнало в сериозен проблем за Мариан, лидер на търговски екип, чиито срещи се превръщаха в личен отдушник за някои от хората му, а бизнес темите оставаха на втори план.

Разбира се, има го и чисто физическото оттегляне – при емоционално заредени разговори, просто да станеш и да си излезеш от срещата.

За резултатни лидерски разговори, оттеглянето е недопустимо

Във всички случаи, появи ли се оттеглянето в разговора, той отива към задънена уличка.

Вместо да продължите по нея, можете да опитате следното:
1. Сложете пауза в разговора.
2. Признайте, че според вас не върви добре.
3. Попитайте човека как бихте могли да направите разговора по-полезен и ефективен за нея/него.
4. Дайте им инициативата да предложат стъпките за действие.
5. Уверете се, че постигнатото съгласие в края е реално, а не формално.

Трудните лидерски разговори са тема от тренинг програми Ефективност за мениджъри и Резултатно-ориентирана комуникация, в които развиваме умения за основано на комуникация лидерство. Програмите са достъпни присъствено и онлайн, на български и английски език. Вземете оферта на 0878921000 – Росен Рашков

0 коментара

Подобни публикации