„Какво ще стане ако инвестираме в уменията на ключови хора в екипа и те напуснат?“ попитал финансовият директор.
„А какво ще стане ако не ги обучим и останат? отвърнал изпълнителният директор.“

Десетки изследвания през последните години доказват безспорно: по-добри лидери = по-успешни организации.

Въпреки това, за много компании, сред най-големите предизвикателства е развитието на талантите до ръководна роля и към следващите управленски нива, където се променят критериите за добро лидерство.

Да, знаят, че трябва да работят в две важни направления:
„твърди“ умения и професионални компетентност (знанията КАКВО е работата – например продукт, машини, софтуер) и
„меки“ умения (знанията КАК да работиш с хората най-ефективно).

И повечето фирми усърдно изграждат системи за въвеждане в оперативната работа. Но малко компании инвестират също толкова в развитието на неосезаемите умения – които са критично важни за успеха – и на индивидуално, и на екипно ниво.

Софи, 41, търговски мениджър: „За 4 години в производствена компания с над 2000 служители имах само няколко продуктови обучения, но нито едно – как да работя по-добре с хората.
Асен, 32, IT мениджър: „Единственото ми мениджърско обучение беше около 3 години след като станах мениджър. И като отидох, вече беше късно да ме учат на базови неща.“

Какво е важно в една лидерска тренинг програма?

Първо, осигурете планирано и равномерно развитие, а не еднократни тренинг дати веднъж годишно.

Ваня, 31, HR мениджър: „Според мен, една от грешките, които допуснахме, когато решихме да правим обучения: нямахме ясна визия какво искаме да постигнем с тях. Видяхме, че другите правят и ние направихме – презентационни умения. А после осем месеца нищо и… обучение по управление на времето.“

Доколко това напомня на вашия опит?

След като определите съдържанието (повече за това след малко), фиксирайте датите преди старта на програмата. И ги направете „недосегаеми“ – в противен случай, рискувате оперативната действителност да се вклини между целите на програмата и участниците.

А техният ангажимент ще се промени, защото виждат какъв приоритет има ученето за компанията. И надграждането, което търсите, се случва много по-трудно.

Съдържание и контекст

Ако втората стъпка е за датите, първата винаги е за съдържанието на програмата.

Добрата лидерска тренинг програма е пътуване, което минава през различни етапи:

Осъзнатост кои сте вие като ръководители сега (точка А);
Яснота какъв ръководител искате да бъдете И от какво лидерство организацията има нужда (точка Б)
– Как да работите успешно: със себе си, с екипа си и с други лидери? (как пътуваш);
– Как да предадеш нататък даровете на лидерството (оформяне на култура) – са някои от по-важните сред тях.

За да бъде това пътуване вдъхновяващо и полезно, темите, които предвиждате, трябва да са добре балансирани. Но какво означава това?

Мислете за микс от съдържание, което включва техники, инструменти и вида подкрепа, от която се нуждаят вашите хора в момента за специфичните, често непредвидими индивидуални предизвикателства, които срещат. Този контекст прави програмата ценна и им помага да приложат идеите веднага в работата си, за да бъдат по-ефективни СЕГА.

Друга част от програмата е работа по умения, важни за бъдещото развитие на компанията ви, допълнени с изследване в дълбочина на нагласи и разбирания на лидерската роля – не по принцип, а конкретно в тази компания, в този екип – и значението на ръководителя в по-голямата бизнес картина.

Така че, когато се появят бъдещите предизвикателства, хората да бъдат готови.

Каква гъвкавост ви дава вашата лидерска тренинг програма?

Някога, златният стандарт за лидерска тренинг програма беше двудневно, интензивно присъствено обучение.

Днес, десетина година по-късно, ключовата дума за качествено развитие на ръководители е гъвкавост. Защо?

Ограничено време, разпръснати виртуални екипи или просто работа от вкъщи, нови технологични и учебни възможности са част от причините. Също – много по-голяма нужда от интерактивност в развитието на талантите – например достъп до по-високите управленски нива (работни групи и all-hands meetings), менторство и коучинг, нужда от самостоятелна рефлективна работа и други.

Например, в една от последните тренинг програми, която реализирахме за производствена компания в Североизточна България, форматът беше смес от присъствени и онлайн workshops, персонален коучинг онлайн и implementation-сесии в присъствени малки групи.

Разбира се, нужна е гъвкавост и в избора на участници.

Някога, само мениджърите бяха включвани в лидерска тренинг програма. Днес, компаниите ги използват като инвестиция във вътрешен растеж – да подготвят своите таланти за ръководни позиции в организацията в близко бъдеще и за по-добри резултати сега, когато все повече очакваме хората да водят от там, където са. Още повече – да създадете смесени групи от ръководители и таланти улеснява предаването на организационно знание и разпространението на добрите фирмени практики.

А според моя опит, за бъдещите лидери е сред по-вдъхновяващите кариерни изживявания – и то с дълготраен ефект.

Защо през 2022?

Някога, великата Източноиндийска компания работила без особени промени в своите политики и процеси почти 150 години – и през това време осъществявала близо половината от световната търговия!!!

Днес, за всяка съвременна организация, бурната промяна е нормата.

COVID наложи изцяло нови начини на работа – и с тях, различни предизвикателства. А те изискват друг набор от лидерски качества. За които, честно казано, само преди няколко години вярвахме, че нямат място в бизнеса – например смирение, устойчивост и уязвимост. Получава се така, че хората, които водят вашата компания, може да имат образование и трудов опит, но…

Да нямат уменията, които са необходими, за да направят прехода към следващото лидерско ниво.

Компаниите осъзнават, че в 2022 микромениджмънтът вече е неприложим. Виждат и важността да развиват на всички нива овластяващи ръководители с повече емпатия, гъвкавост пред промяната, способни бързо и адекватно да комуникират с екипа си новите нужди на бизнеса.

Глобалната конкуренция за таланти става все по-силна и един от начините да задържите своите лидери е да им предложите развитие – показват различни изследвания от 2017 и 2019.

Конкретно, проучване на Gallup от 2020 посочва, че на свой ред, добрите ръководители са фактор за задържане на хората – както пряко, така и косвено – например емпатичните мениджъри изслушват проблемите, получават обратна връзка от служителите и помагат за приоритизирането на натоварването, а това създава по-добра работна среда.

Но най-вече… Един от големите уроци на COVID-времената, според мен, е този: по-лесно и по-важно е да създадете свои собствени лидери, вместо да търсите някой с правилните умения отвън, в трудни времена. Вашите хора ще се борят по различен начин за това, което са създали сами.

Помислете върху тези въпроси

Какви са някои от възможните предизвикателства пред вашата компания в 2022-2023?

Кои ключови умения ще са нужни на вашите лидери за успешна следваща крачка?

Даниел, 40, производство: „За мен е много важно да намирам общ език с младите колеги. Роска, в екипа ми в момента има хора наполовина на моята възраст. Направо сме от различни епохи. Но аз трябва да ги обуча, мотивирам и сплотя за екипната цел. Имам много въпроси, а отговорите трябва да си търся сам…“

Рени, 38, услуги: „След Нова година ни предстои придобиване и над 300 души ще дойдат при нас. Ще трябва да ги включим в нашата култура, а те са много различни. Нуждаем от много търпение, много комуникация и много, много съпричастност – защото няма да е лесно.“

Даниел и Рени са прави.

Все повече изследвания доказват, че умения като комуникация, емпатия, приобщаване и приемане на многообразието в екипите са най-подходящи за предизвикателствата на лидерството във времена на несигурност и непредсказуемост.

Най-вероятно вашата компания също има своите Рени и Даниел. Как бихте подкрепили тяхното лидерско развитие?

Една добра възможност е лидерската тренинг програма Ефективност за мениджъри, в която развиваме овластяващо лидерство, основано на комуникация. Достъпна е присъствено и онлайн, на български и английски език. Поискайте оферта на rosen@rosenrashkov.com – Росен Рашков

0 коментара

Подобни публикации