Транзакционно и/или Трансформиращо лидерство?

Транзакционно или трансформиращо лидерство?

Вероятно ще срещнете публикации и memes в интернет, които ги противопоставят.

Но всъщност няма нужда от конфликт, защото са два отделни лидерски стила със своето специфично приложение и ползи в различни случаи.

Транзакционното лидерство…

Е стил, при който управлявате хората си чрез конкретни цели и наградите за постигането им.

А от размяната на резултати за придобивки идва и името му.

Наричан още „мениджмънт на изключенията“, този стил търси отклоненията по пътя към целите и се старае да ги коригира. Затова и фокусът му е върху процесите и контрола им, за да имате оптимално изпълнение сега. Това е разликата със стила на трансформиращо лидерство, където работите с потенциала на хората и бъдещето им развитие.

Кога е най-подходящо да използвате транзакционен стил?

Къде е ефективен? Например:

В производство и работа с машини, където има рискове за здравето на хората;
В продажбите, където е важно да спазвате търговски процес в определена последователност;
В onboarding на нови хора, когато им поставяте граници;
В кризисни и извънредни ситуации, където стриктното спазване на процедури и политики е жизнено важно;

Транзакционно лидерство ще откриете и в спорта – където за успеха на отбора е важно играчите дисциплинирано да изпълняват ролите си в позицията, която заемат.

Използван правилно, стилът ви дава основата, на която да градите успешен екип или организация.

„Правилно“ означава балансирано и с разбиране към вашата ситуация. Твърде малко транзакционно лидерство води до хаос от неясни отговорности. Твърде много пък се превръща в микромениджмънт.

Трансформиращо лидерство…

Е стил, който разчита на овластяване и развитие на хората.

Той има четири основни компонента:

Идеализирано влияние: ръководителят е ролеви модел за хората си. В ежедневните си поведения той отстоява ценностите и стандартите на представяне, които изисква от хората си.

Интелектуално предизвикателство: Лидерът окуражава търсенето на нови идеи и перспективи. И за постигане на целите СЕГА, и за стъпките, които да отведат екипа на следващото ниво. Той осигурява пространство за споделяне И психологическата сигурност хората да опитват нови неща и да се учат от грешките си.

Индивидуално отношение: Когато съзнава, че в екипа има многообразие от опит, знания и умения, лидерът го използва пълноценно, като адаптира стила си към нивото на развитие на всеки човек. Така по-новите получават повече подкрепа и менторство, а по-опитните – овластяване да използват силните си страни.

Вдъхновяваща мотивация: Ключовата дума е „подравняване„. Лидерът представя визия, в която хората разпознават своите собствени кариерни и лични цели. В транзакционното лидерство мотивацията идва от външните стимули. Когато използвате трансформиращо лидерство, мотивират чувството за смисъл, цел и принадлежност.

Използван балансирано, стилът надгражда транзакционното лидерство, създало яснота за очакванията. С него помагате на хората да изберат или създадат най-добрите начини да постигнат резултати.

p.s. Къде в работата си имате нужда от транзакционно – и къде от трансформиращо лидерство?

А най-добрите практики от двата стила са включени в лидерската тренинг програма Ефективност за мениджъри – създадена за компании, които вярват, че пътят към устойчиви резултати минава през развитието на хората им. Поискайте оферта на rosen@rosenrashkov.com – Росен Рашков

0 коментара

Подобни публикации