KPI за лидери? Как да измерите своята лидерска ефективност

Как насочвате и измервате вашето лидерско развитие?

Обичам да задавам въпроса на ръководителите, с които работя.

Понякога, хората в тренинг зала нямат ясен отговор и признават, че не са мислили задълбочено по това. А понякога получавам и фантастични, проницателни предложения, калени в действителността на опитни мениджъри.

Така се роди и идеята за лидерски KPI – набор от цели, индивидуални за всеки мениджър, които в своята съвкупност, биха го направили по-добър човек и ръководител.

Какво са KPI и защо са важни?

 Чрез Key performance indicators в бизнеса измерваме количествено или качествено конкретни цели, към които да се стремим – и етапите в прогреса им.

Приложени към лидерството, с тях бихте могли да направите СМАРТ целта, която обикновено формулираме абстрактно: например „да съм по-добър лидер“.

Защо още би било важно да имате свои лидерски KPI?

Ще си гарантирате, че няма да изгубите от поглед важни за вас приоритети във вихрушката на оперативното ежедневие. Също, при разписана бизнес цел, например „Печалба от 40% при оборот Х лева“ има яснота кога е постигната целта и какво е неуспех, както и последиците от това.

Какво обаче е „успех“ в изслушването на хората ви?

А какви точно са и кога настъпват последиците, ако екипът ви не споделя идеите си?

Лидерските KPI ви помагат да визуализирате своите успехи и неуспехи като ръководител. С тях осъзнато ще насочвате поведенията си –  да правите повече от това, което работи, и по-малко от това, което не действа.

А променяйки ги с времето, модерирате и развитието – своето и на екипа си.

Какви да бъдат вашите KPI за лидери?

Ето някои примери, помогнали на наши клиенти да бъдат по-добри лидери чрез фокусирана работа по тях:

Принос – количество и качество на идеите, дошли от вашия екип.

Забележете кой и с какви предложения участва в екипа ви. Сред големите „открития“ от това упражнение е, че вероятно имате хора с минимален принос. Когато знаете кои са, работете с тях за ръст в качеството (или количеството) на идеите им.

 Слушане – както всяко умение, и то си има нива.

Всеки е работил с лидер, който ви слуша, само за да отговори и да наложи своето мнение. Може би сте работили и с лидер, който наистина ви чува и помага на събеседника да развие своите идеи с въпроси и изследване на различни перспективи.

За едното ниво не е нужно да правите нищо. За да стигнете до другото обаче, ще трябва да поработите над себе си.

 Психологическа сигурност – какво би било нужно, за да създадете и поддържате среда, в която хората ви се чувстват сигурни да говорят открито за свои и чужди грешки, без страха, че вие ще ги критикувате, осъдите или обвините?

А какъв лидер би трябвало да сте на следващото ниво, където и помагате на хората да учат от грешките си?

Изясняване на очакванията – според различни изследвания, над 60% от съвременните служители не знаят какво реално очаква мениджърът им от тях. От това колко добре определяте точно какво Е и какво НЕ Е ваша (екипна) работа зависят продуктивността и отношенията в екипа ви. А как и дали комуникирате разликите между „незадоволителна“, „добра“ и „страхотна“ работа – и  последиците от тях е в пряка връзка с успеха ви като лидер.

Но…

Вие най-вероятно вече имате идеи къде ви е нужно да работите, за да стигнете на следващото ниво. А кои лидерски области бихте използвали като ваш личен KPI?

Над 15 KPI за лидери са включени в лидерската тренинг програма Ефективност за мениджъри – създадена за компании, които вярват, че пътят към устойчиви резултати минава през развитието на хората им. Поискайте оферта на rosen@rosenrashkov.com – Росен Рашков

0 коментара

Подобни публикации