Отговорност

– И какво мислиш да правиш?

Току-що бях споделил с моя ръководител проблема си.

За пръв път мениджър на мениджъри, бях ентусиазиран да променя структурата на седмичните срещи в търговските екипи.

И новият начин сработи! Хората участваха по-активно, даваха идеи и резултатите тръгнаха нагоре.

Но Васил, сравнително успешен team-leader в екипа, дори не си направи труда да опита. Насрочихме разговор, в който дълго обсъждахме ползите от промяната… без резултат.

Разказах на шефа.

– И какво мислиш да правиш? – попита ме той, а най-добрата ми идея беше:

– Ами… ще отида и аз ще направя срещата на екипа!

Последното нещо, което очаквах, бе да се разсмее с глас:

– Малее, Росене, заслужаваш да те изгоня!

А в следващите няколко минути получих един от по-важните уроци в кариерата ми…

Наистина, когато всичко, за което мислиш е краткосрочната оперативна работа, е лесно да си кажеш: „ОК, нещата не вървят… Запрятам ръкавите и ги оправям!“ Предполагам, случва се с доста ръководители, движени от предубеждението, че личният пример за отговорност е решението. Но…

– Помисли какво казваш на Васил, ако ти правиш срещите му вместо него? Какво казваш на останалите си управители? Какви са твоите ИСТИНСКИ отговорности?

За този разговор моят пряк ръководител отдели едва десетина минути.

Но в тях осъзнах колко лош избор е за ръководителя да компенсира чужди пропуски, вместо да изиска човекът да си свърши работата. Защото да поемеш отговорност към работата е да проявиш безотговорност към човека – ти го лишаваш от възможността, вършейки правилното нещо, да се промени и развие в позитивна посока.

– Разбрах, шефе! Ако аз направя срещата, все едно награждавам Васил.

– Тогава, Роска, какво мислиш да правиш?

– Ще му помогна да си свърши работата…

Но това се оказа по-трудно, отколкото очаквах.

Какви са вашите ИСТИНСКИ отговорности?

И все пак успях, а в процеса научих още един добър урок. Ще го споделя с вас в някоя от следващите статии. А още полезно лидерско съдържание можете да откриете в нашия LinkedIn newsletter – за да сте сигурни, че няма да го пропуснете, абонирайте се от бутона “subscribe” горе на страницата.

Въпроси за дискусия:

В какви ситуации сте се изкушавали да поемете работата на някой собствен „Васил“ и защо? Какъв резултат постигнахте и какви бяха вашите уроци?

p.s. Мениджърите (и аз тогава) понякога не осъзнават каква цена плащат за изземването на отговорности. А тя може да бъде „солена“ – изтощение от двойната работа (твоя и чужда); допълнително време в работа, вместо за лични приоритети; разочарование заради влошените отношения и стресът, когато важни твои задачи страдат от всичко това. Плащате цена и в лидерска репутация: защото позволявате отклонения от вашите стандарти на някой в екипа.  

Затова, една от първите стъпки в лидерската програма на Росен е да подкрепи ръководителите в изясняването на техните роли и отговорности. Тя е и сред най-високо оценяваните от участниците. Ефективност за мениджъри e създадена за компании, които вярват, че пътят към устойчиви резултати минава през развитието на хората им. Поискайте оферта на rosen@rosenrashkov.com – Росен Рашков

0 коментара

Подобни публикации