Светофар за лидери

Ако се замислите, ръководителят е като светофар на пълен работен ден.

Също както когато сте на кръстовището и очаквате светлинен сигнал, така и хората в екипа търсят знаци от своите лидери как да работят. Чрез всяко решение, което ръководителят взима и всяко действие, което предприема, тя/той дават такива сигнали.

Червената светлина

За екипа е всичко онова, което за лидера е „табу“. Вие строго спазвате или веднага реагирате при престъпването на границите, за да ги защити – вътрешни правила и политики, лична етика, ценностите на компанията и т.н.

Така държите хората отговорни към установените стандарти на работа и по еднакви за всички критерии. И ако се замислите за миг, веднага ще откриете своите лични „червени светлинки“ – нещата, с които не правите изключение за никого, дори и за себе си.

Зелената светлина

Е това, което лидерът прави (или разрешава) всеки ден и то моделира културата на екипа му и/или компанията.

Тук за мениджърите най-важно е какво не осъзнават, че е в зоната им на позволение.

Това са поведенията, които толерират или просто не забелязват, например арогантното отношение на „Звездата“ в екипа или трайно лошо представяне на определен човек.

Друг пример: ръководители понякога ми споделят за раздразнението си от повтарящи се грешки в работата. Но и може би пропускат да забележат, че грешките са индикатор за несвършена от тях самите работа в зелената зона.

Жълтата светлина

Истинската мениджърска работа се случва в Зоната на неяснотите. Доколко успешно ще навигирате екипа си в ситуации на колебание: кой път (стратегия) да изберете, да рискувате и продължите напред. Дали да спрете в изчакване на „зелена светлина“ в ситуацията?

А понякога самите лидери са източник на Жълта светлина: например, когато взимат решения не през принципи, а под натиск от хора или емоции.

И в сходни ситуации ръководителите биха реагирали по коренно различни начини, например: лидер, който в добро настроение дава инициативата на хората си, но под стрес ги микроменажира – при това за същите задачи.

Така бихте  създали неяснота в екипите, която забавя или спира действието им, защото хората са объркани как да тълкуват поведението на мениджъра си този път.  

Как да използвате метафората?

За да работи добре вашият лидерски светофар, нужно е да изясните за себе си кои са принципите и границите, силите, страховете и ценностите зад решенията ви, така че да прекарвате по-малко време в Жълтата зона.

И защото всичко започва с Осъзнатост, един добър въпрос, който бихте могли да си зададете: кога най-често влизате в Жълтата зона и какво се случва (с вас и екипа ви), докато сте там?

p.s. А ако желаете добре работещи организационни „светофари“? Имаме фантастична тренинг програма за ръководители. Поискайте детайли на rosen@rosenrashkov.com или в Linkedin.

0 коментара

Подобни публикации