7 ежедневни коучинг поведения...

Често може да чуете, че важно умение за дългосрочния успех на ръководителя е да бъде добър коуч.

Но какво означава това?

Ето седем поведения, които биха ви помогнали да въведете коучинг подход в работата си. Те са резултат от стотиците часове работа с успешни лидери, в тренинг зала или коучинг, но най-вече – в разговори с хората, които работят за тези лидери.

1. Създайте яснота за процеса

Не можете просто да отидете при някой от хората си и да им кажете:

„Сега ще ти направя коучинг!“

Те трябва да знаят, че това ще бъде продължаващ разговор за развитие и за да бъде желан и ценен, нужно е да създадете среда на диалог с ясни очаквания, цели и роли.

Чудите се как изглежда това? Ето ви пример:

„Днес съм тук не като твой критик, а като твой анализатор. Целта ни е да разгледаме ситуацията Х и да си извлечеш уроци от нея, които да приложиш в работата си.“

2. Изградете навик за размисъл

Основното оръжие в коучинг са добрите въпроси.

След всяка предизвикваща работна ситуация, отделете време за съвместен размисъл и анализ на уроците от нея. Задавайте на себе си и хората си въпроси като:

В какво е разликата между намеренията и резултатите ни?

Какво и как (не) направихме, за да се случи тази разлика?

Какви са уроците, които получихме и как да ги използваме занапред?  

3. Моделирайте очакваното поведение

Целта на коучинг е хората ви да развият продуктивни нагласи и поведения.

Когато вие олицетворявате стандартите на работа, екипът постоянно ще има пред очите си пример, по който по-лесно да се подравни.

Например, ако изисквате точност от тях, се уверете, че първо вие идвате навреме за работа, за срещи, спазвате сроковете, за които поемате ангажимент и т.н.

Седем важни за ръководителите коучинг поведения

4. Коучинг поведения: Осъзнаване

Човек най-често прави това, което счита за най-добрата му възможност в момента.

Тоест работата ви като мениджъри е да помогнете на хората си да видят по-добри и позитивни възможности за действие – с навременна обратна връзка или като им покажете по-голямата картина, от която са част.

5. Бъдете гъвкави

Уверете се, че вашият подход (и конкретни елементи от него) е подходящ за етапа на развитие на конкретния човек и подкрепя израстването му.  

Бъдете гъвкави според Личността пред вас.

Със сигурност хората няма да са отворени към мениджър, за който вярват, че не ги разбира и не намира път към тях.

6. Коучинг Е Време

Но ние си говорим всеки ден!“ – е популярно оправдание на много ръководители за това, че не отделят време за хората си.

Но коучинг е инвестиция в развитие, която няма да се случи, ако не инвестирате време. Затова, стремете се да говорите индивидуално с хората си.

И още по-важно: това време НЕ е за вас, а за ТЯХ.

Разберете каква е идеята им за развитие, с какво се гордеят, върху какво биха искали да работят и какви цели имат – кариерни и лични.

7.  Коучинг е овластяване

Цялата същност на коучинг е човек да израсне до ниво, в което взима качествени решения и поема отговорност за тях.

Затова коучинг НЕ Е да казвате на хората си какво и как да направят. Коучинг НЕ Е да вземате решения и да вършите работа вместо тях.

Да си ръководител-коуч е като да си родител: целта е да възпиташ човека в зрялост и самостоятелност – там, където е днес, но и за бъдещи предизвикателства.

п.с. А за тренинг „Коучинг умения за ръководители“ можете да се свържете с нас на на rosen@rosenrashkov.com – Росен Рашков или вижте други ключови теми в нашата лидерска тренинг програма, създадена за компании, които вярват, че пътят към устойчиви резултати минава през развитието на хората им.

0 коментара

Подобни публикации