Ясни очаквания

Наели сте умни, способни и талантливи хора, които все пак имат проблеми в работата?

И по-точно: те са колебливи, нерешителни и несигурни. А в екипа виждате недоразумения, конфликти, разногласия, липсва инициативност и емоционалната енергия е ниска. Какво се случва?

Не сте поставили ясни очаквания!

И нека да подчертаем: ясни не според вас, а според хората ви – които би трябвало да отговорят на тях.

Точно това показва и проведено в цял свят изследване на Gallup от 2016-та. Почти 100% от мениджърите смятат, че поставят ясни очаквания. Но…

Само около половината от участниците категорично считат, че знаят какво се очаква от тях на работа. Което те кара да се замислиш…

На какво се дължи разминаването?

Според мен, неясните очаквания са следствие от „прескочени“ важни разговори с хората.

Ръководители, които имат проблем с това, са ми споделяли, че според тях очакванията „се подразбират“ – или разчитат на някой друг (HR, длъжностна характеристика, менторът) да ги изясни.

Съжалявам, не е така!

Ясните очаквания са отговорност на ръководителя и за да бъдат наистина ясни, нужни са разговори, в които хората недвусмислено да разберат какво (как) се прави и какво не се прави в този екип (или компания).

Някои ключови очаквания са:

  1. Цели и критерии: Каква е екипната цел и как изпълнението на човека помага за нея? Какви са критериите – измерими и неосезаеми метрики, по които ще разбирате, че свършената работа е лоша, добра или отлична.
  2. Разпределение на работата: Кой за какво отговаря? Когато се появят нови задачи или „обща работа“ – при кого да отидат?

Пример: много често несвършената обща работа става спешна и отива при мениджъра и тя/той я върши на цената на overtime и несвършена собствена работа.

  1. Намеса на ръководителя: До каква степен хората ви се нуждаят от вашите напътствия и къде вярват, че могат да бъдат самостоятелни?
  2. Решения: Какъв е процесът на вземане на решения и кой е отговорен да вземе решението? Как информираме хората за нова информация?

Пример: зле организираните работни срещи, в които са поканени хора, които нямат причина да са там. Но липсват хората, които би трябвало да вземат решението.

  • Обратна връзка и конфликти: Колко често и как ще получавате и давате обратна връзка? Когато се появи конфликт, как го разрешаваме и т.н.

И ако хората ви се колебаят как да отговорят на тези въпроси, да, имате проблем.

Как да го решите?

1. Изяснете очакванията първо за себе си. Понякога самите ръководители също не разбират добре какви са очакванията към техните екипи, така че просто предават надолу неяснотата си.

2. Уверете се, че сте формулирали очакванията по предизвикващ и вдъхновяващ начин. Все още не съм срещал човек, мотивиран от това, че от него очакват да е… average.

3. Говорете с екипа и им дайте активна роля в процеса. Да, от вас идва рамката на резултатите, които търсите. Но нека хората сами си „преведат“ очакванията на езика на ежедневната работа.

А това е 100% гаранция, че ще бъдат ясни за тях.

p.s. Помогнете на вашите ръководители поставят наистина ясни очаквания! Имаме фантастична тренинг програма за ръководители. Поискайте детайли на rosen@rosenrashkov.com или в Linkedin.

0 коментара

Подобни публикации