Увереност

Увереност

Увереност. Една и съща тема в два много различни разговора. Първият – с предприемач в началото на четирийсетте, с няколко успешни бизнеса зад гърба си. Вторият – с група ученици, които все още преживяват неуспеха си на предварителните изпити по биология. И...
Често НЕзадавани въпроси (за ръководители)

Често НЕзадавани въпроси (за ръководители)

Може би ви звучи странно: често НЕзадавани въпроси. Но само се замислете: колко важни въпроси пропускаме, улисани в преследване цели и крайни срокове. Затова и идеята зад „Често НЕзадавани въпроси“ е да се превърне в периодична провокация: да спрем и да си подарим...
Синдром на измамника

Синдром на измамника

Ето ме и мен на първата ми мениджърска среща – буквално часове след като разбрах, че съм избраният кандидат за регионален мениджър. Влизам в залата и там са хората, от които съм се учил и на които се възхищавам: Георги и Георги, Явор, Мария. Но съм така...
Защо е трудно да се извиниш?

Защо е трудно да се извиниш?

Ето какво ми се случи преди няколко дни в супермаркет в “Дружба”: заставам на касата, където пред мен имаше хлапе, на около 10-11 години. Взел е месо, хляб, млека, по списъка, който вероятно мама му е дала. И когато започна да прибира покупките си в...
Обратна връзка: Преценки VS Наблюдения

Обратна връзка: Преценки VS Наблюдения

Днес бих искал да насоча вниманието ви към един от по-острите подводни камъни за даването и приемането на качествена обратна връзка: Преценки VS Наблюдения. Каква е разликата? Наблюдение е директното ни възприемане със сетивата: виждаме или чуваме нещо...
Ясни очаквания?!!

Ясни очаквания?!!

Наели сте умни, способни и талантливи хора, които все пак имат проблеми в работата? И по-точно: те са колебливи, нерешителни и несигурни. А в екипа виждате недоразумения, конфликти, разногласия, липсва инициативност и емоционалната енергия е ниска. Какво се...