Обратна връзка: Преценки VS Наблюдения

Обратна връзка: Преценки VS Наблюдения

Днес бих искал да насоча вниманието ви към един от по-острите подводни камъни за даването и приемането на качествена обратна връзка: Преценки VS Наблюдения. Каква е разликата? Наблюдение е директното ни възприемане със сетивата: виждаме или чуваме нещо...
Не искам обратна връзка!

Не искам обратна връзка!

Може би няма да повярвате, но най-често задаваният въпрос от участниците, когато стигнем до модул „Получаване на обратна връзка“ е „А нашите ръководители ще минат ли през такова обучение?!!“  Въпросът идва с осъзнаването защо е важно да получаваме обратна връзка....
Уроци за обратната връзка

Уроци за обратната връзка

Някои от по-трудните уроци за обратната връзка научих още в първите седмици на мениджърската си кариера. Заедно с шефа посетихме един от офисите на мобилния оператор, за които отговарях. А още с влизането видяхме, че има някакъв проблем с персонала – едва трима души,...
5 погрешни причини да дадеш обратна връзка

5 погрешни причини да дадеш обратна връзка

5 погрешни причини да дадеш обратна връзка са: 1. За да защитиш или оправдаеш свое поведение: тогава обратната връзка е по-скоро агресивна и много често изнася отговорността за ситуацията извън даващия я. Пример: „Това стана/аз направих така, защото… 2. Да...
По-смели разговори

По-смели разговори

Ако ги попитате, повечето ръководители ще ви кажат, че честните, открити разговори в екипа са им важни. Че насърчават свободно изразяване на различни мнения – дори и по неудобни теми. Че ценят предизвикателството във въпросите. Споделяйки ви това, ръководителите ще...
Три капана в разговорите ви

Три капана в разговорите ви

Понякога ръководителите са дотолкова увлечени в това да предадат посланието си, че разбират, че са попаднали в разговорен „капан“ едва когато той щракне. Проблемът с капаните? Промъкват се незабелязано… И редовно. Оставени без внимание, стават част от стила на...