Какво е коучинг?

Ето какво е коучинг, според мен.

Работни разговори с една цел – да помогнат на някого да премине към нови нива на осъзнатост, действия или поведение, докато учи от своя опит (личен и професионален) и се развива чрез постигане на целите, които си поставя сам.

Има различни видове коучинг

Екипен коучинг

Екипният коучинг помага на участниците да работят по-добре заедно – като поставя фокуса и върху процесите вътре в екипа, и върху резултатите, които постигат заедно.

Някои от по-често срещаните ползи на team coaching са: екипът и членовете му създават трайни, положителни промени чрез диалог и развитие на взаимоотношения, както помежду си, така и в по-голямата организационна картина, взаимодействайки с други лидерски екипи, клиенти и трети страни в и извън компанията.

Създават по-ефективни начини на работа и процеси на вземане на решения, така че да използват максимално своя екипен и личен потенциал.

В атмосфера на ясни роли, висока лична отговорност и честна обратна връзка, екипът започва да функционира като повече от сбора на участниците в него.

Индивидуален коучинг

Работа по значими за участника и организацията цели.

Обикновено, те са свързани с развитие на умения и компетенции, които да подготвят вашите лидери за следващата им кариерна стъпка и/или да ги направят по-ефективни на позицията, на която се намират в момента.

Също, коучинг би могъл да е полезен инструмент при разрешаване на оперативни проблеми и предизвикателства, за развитието на проекти и изпълнение на задачи, както и за работа с някои от пречките, които сами поставяме на пътя си – поведения, нагласи и неподходящ предишен опит, който се превръща в ограничения.

Какво е коучинг като процес

Най-общо казано, поредица от разговори.

След като сме установили голямата ти цел и рамката на коучинг взаимоотношението, започваме същинската работа по график, договорен между нас. Взимаме крайната цел и я раздробяваме на поредица от работни задачи. Постоянно измерваме прогреса ти и проследяваме как се движиш спрямо резултата, който искаш.

Но истинската магия се случва в паузите между разговорите ни.

Тогава въвеждаш взетите решения в работата си, проследяваш ефекта и анализираш промените. В това постоянно надграждане е силата на коучинг като процес.

И още какво е коучинг?

Сигурен съм, че имаш своите въпроси. Може би най-добрият начин да разбереш какво е, е да го изживееш от първа ръка. Разбери лично какво е коучинг и дали е решението, от което се нуждаеш на този етап от кариерата си.

НЕКА ДА РАЗГОВАРЯМЕ

Запазете час за среща с мен на rosen@rosenrashkov.com или ми задайте въпросите си на 0878921000 и заедно ще изберем най-удачната форма за партньорството ни. 

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ