Коучинг програма  „Майсторство в продажбите“ – за професионално израстване на търговци
Кои умения са ти нужни за следващото ниво като търговец? Коучинг програма "Майсторство в продажбите" дава отговора.

Подходяща e за:
– Търговци и търговски мениджъри
– Собственици на малък бизнес
– Мултилевъл маркетинг представители
– Всеки, желаещ да маркетира ефективно своя бизнес
– Всеки, готов да учи и прилага нови методи в професионалното си развитие в предлагане на стоки и услуги.

Sales coaching програмата включва:
– Въвеждаща сесия за определяне на цели и насоки за работа (60-90 минути)
– Шест работни коучинг сесии с продължителност 60 минути в срок от 90 дни
– Практическа работа с различни коучинг техники и инструменти
И още много интересни теми и занимания, които ще видите в съдържанието по-долу.

Предимствата на програма „Майсторство в продажбите“ са следните:
– Висока практическа приложимост на наученото
– Tailor-made занимания според конкретни  нужди
– Създаване на защитена среда за работа по Вашите идеи
– Адекватна обратна връзка за Вашите решения
– Обективно измерване на прогреса
– Пълна и безусловна подкрепа от моя страна в процеса.

Някои ползи от успешно завършване на програмата :
– Подобрен личен фокус върху успешни практики
– Ръст на резултати с дълготраен ефект
– Изграждане на по-добра осъзнатост за търговския процес
– Базирано на развитие по-добро самочувствие
– Пълноценно използване на личния Ви потенциал .

Съдържание на програма „Майсторство в продажбите“:

Как ще генерираш повече доволни клиенти? Коучинг програма "Майсторство в продажбите" дава отговора.

*** Подготвителна сесия – за изграждане на стандарти за работа и залагане на първични цели. Определяне на график и задачи за изпълнение преди старта на програмата.

  1. Основата на успеха – кои са най-важните качества, нужни за успех в продажбите. От кои лични ценности сме движени, за да се реализираме успешно.
  2. Кога си добър? – преглед на научената информация в сесия 1 и използването и за изграждане на базирани на Вашите лични качества търговски поведения. Работа с коучинг инструменти.
  3. Вещи в занаята – използваме базата на предходните сесии, за да разкрием арсенал от знания и умения, които ще помогнат до израстване на следващото ниво.
  4. Мисия на търговеца – преглед на първоначално поставените лични цели през призмата на новата материя, усвоена в процеса . Какво променяме, учейки за себе си? И кое е същностното, което желаем да запазим.
  5. Мисия на клиента – Критерий за търговски успех е клиентът. Нагласите спрямо него са определящи за качеството на ежедневната работа. Мотивация и предизвикателство или досада и стрес са твоите клиенти?
  6. Изковаване на стратегията – Финална стъпка, в която вплитаме наученото дотук в цели, подходящи за директна работа, както и залагаме средносрочни и дългосрочни перспективи на търговско развитие.

Искаш ли да бъдеш по-успешен? Шестте стъпки, които правиш в програмата са важна основа за твоето професионално и лично развитие. Благодарение на тях ще постигнеш не само по-добри резултати, но и това, което отличава наистина блестящите търговци – осъзната стойност на вложения труд и следователно – удоволствие от работата. Това важно ли е за теб? И ако го искаш за себе си, действай сега и избери пътя на майсторството. Заявяви програмата на 0878 921000 .

%d bloggers like this: