„Креативност за мениджъри“ – тренинг програма

Какви емоции предизвиква във вас думата „креативност“?

Кои са истински креативните хора във вашата организация?

Какво място заема креативността в ежедневната ви работа?

И какво би се променило, ако животът ви стане една идея по-креативен в създаване и постигане на вашите професионални и лични цели?

За креативността

С технологичния напредък вече можем да разговаряме с практически всеки човек от който и да е край на земята. Знанията също са по-лесни за намиране, всъщност можем да намерим всичко по всяка тема в YouTube или Google. И ако всичко е достъпно за всеки, как да си осигурим конкурентно предимство?

Можем да погледнем на съществуващи пазари и услуги по нови начини. Можем да създадем изцяло нови продукти, които да донесат по-бързо и ефективно решаване на целите. Можем да подравним личните ценности на мениджрите с мисията на компанията и нейните цели (например въвеждане на eco-friendly политики) – и по този начин да повишим тяхната ангажираност и продуктивност.

На лично ниво – мениджъри, създаващи по-бързи и качествени решения, овластяващи хората си да изследват и търсят нови възможности – чрез което да изградят по успешна кариера. И екипи, които учат ефективно – не чрез запомняне наизуст, а по начин, който прави знанието част от хората, така че лесно да надграждат върху него.

Всичко това и още много други неща може да бъде резултат от креативност на работното място.

Философията на „Креативност за мениджъри“

Много дълги години „креативност“ и „мистерия“ са били синоними в организациите ( и в някои все още са!) – факт, който превръща творчеството официално в донякъде плашещо табу.

Защо „официално“ е в курсив? Защото въпреки мрачната представа, че творчеството е запазено за определени хора и отдели… Всеки ден на мениджърите в организацията се налага да вземат решения, за които съществуващите процедури и опит дават малко или никакви възможности. В хипер динамичната бизнес среда, креативност е все по-важно качество, наредено от WEF в топ 3 на уменията от които ще се нуждаем в годините след 2020-та!

Тогава, какво е креативността?

Увеличаващ се брой изследвания на човешката психология и поведения доказва, че креативността не е „специална дарба“, а специфичен набор от умения, нагласи, поведения. И като такива, те могат лесно да бъдат изучавани. Много от тези изследвания – на учени и автори като Даниел Пинк, Роло Мей, Елизабет Гилбърт, Михай Чиксенмихай, са залегнали в изграждането на програмата „Креативност за мениджъри“ – заедно с десетки статии, интервюта и лични разговори с актьори, режисьори, музиканти, мениджъри, създатели на дигитално съдържание.

Това е и философията на програмата – да предостави не теория, а осъзнато практикуване на някои от тези умения, чрез което да даде на мениджърите инструменти, с които да ги направи по-уверени и успешни в справяне с ежедневните предизвикателства. Иска ми се някой да ми беше показал и на мен част от тези техники, особено в началото на мениджърската ми кариера, вече 15 години назад…

И защото вярвам, че тези принципи и инструменти работят добре, поканата към участниците в тренинг зала е да донесат своите предизвикателства – работим изцяло по действителни казуси, а не абстрактни учебни модели. И ето как го правим…

Съдържание на тренинга

Програмата е проектирана в осем стъпки, разпределени в два последователни тренинг дни. Стъпките – това са навици, поведения и нагласи към работния процес, чиято цел е да бъде добавена гъвкавост, смелост и любопитство към създаването на целите и начините за изпълнението им в организационната рамка. И всяка от стъпките е богата комбинация от учене чрез взаимодействие в различни активности, допълнени от достатъчно лично и групово пространство за рефлексия върху научаванията на групата.

Участниците получават възможност да извлекат свои прозрения за мястото на креативността в различните области на своя професионален и личен свят, както и възможност, чрез включения в програмата коучинг подход, да превърнат тези прозрения в правила на работа и принципи от своята работна етика.

Кои са осемте стъпки?

В началото е Въпросът. Всяка значима нова идея в историята на човечеството е започнала от един въпрос – „А не може ли…“, „Ами ако…“, „Какво ще стане, когато…“ и т.н. С въпроса идва смелостта да предизвикаш статуквото и да потърсиш нови възможности.

И защото понякога имаме брилянтни въпроси, но все още не можем да отговорим на тях, Научаването е следващата стъпка – тази, която ни окуражава действително да потърсим отговора. Наблюдението е също част от процеса на придобиване на нови знания – особено ако се научим да виждаме по нов начин същите онези неща, които всички виждат като тривиални.

Да бъдеш като Том Сойер е стъпката, с която затваряме ден 1 и с нея ще се върнем във вълнуващите години на детството, когато водени от любопитството, сме способни да изследваме и постигаме, като превръщаме дори най-досадните задачи в игра.

Ден 2 на тренинга

Имайки богатството от изживявания в ден 1, ще продължим с Размисъл върху създадените научавания. Ще използваме Алхимията, за да смесим съществуващи решения с изцяло нови проблеми. Ще комбинираме различни идеи за постигането на лични и екипни цели. Ще поглеждаме непрекъснато напред в бъдещето и назад в миналото, за да създадем качествени възможности за Избор. И следвайки примера на Стив Джобс, ще изграждаме критерии не само на какво да кажем „да“, но и на кои идеи да кажем „не“.

Осмата стъпка е Преходът. От идея към действителност. От научаване към създаване и прилагане. Актът на създаване ни помага да обединим идеите си, да изберем между тях и да работим за резултатите, които искаме, по изцяло създаден от нас начин.

Ползи за организацията и участниците

Преминавайки през тренинг програмата „Креативност за мениджъри“, участниците ще получат и/или създадат:
1. Нови гледни точки и нагласи към работата си;
2. Подобрени способности за взимане на решения в изцяло нови за тях и екипа ситуации;
3. Над десет практически инструмента, които позволяват ежедневно приложение в работна среда;
4. Способност да откриват и създават нови възможности за изпълнение на целите и растеж – личен и екипен;
5. Да развият и подобрят стандарти за креативност в организационните рамки;
6. По-висока ежедневна ангажираност към работните задачи, в които влагат собствената си креативност и др…

За да се включите в програмата…
Поискайте оферта и подорбности на rosen@rosenrashkov.com или на 0878921000 – Росен Рашков. Въпреки че в готов вид програмата предлага работа по широк набор от предизвикателства, все пак в нея е предвидена възможност за персонализиране към спецификите на конкретната компания и допълнително съдържание може да бъде добавено (по избор от още 8 тренинг модула) или да бъде разработено в изцяло нови теми.

НЕКА ДА РАЗГОВАРЯМЕ

Запазете час за среща с мен на rosen@rosenrashkov.com или ми задайте въпросите си на 0878921000 и заедно ще изберем най-удачната форма за партньорството ни. 

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ