Росен Рашков

„Ефективност за мениджъри“ – тренинг програма

Ефективност за мениджъри

На Джон Максуел дължим една от най-добрите метафори за развитието на лидера.

Екипирането на мениджърите, казва той, е цялостната им подготовка за лидерските роли в екипа. И то много напомня на подготовката за изкачване на Еверест. А тя е процес, който започва с осигуряването на добра екипировка. Но по-важно е да се научиш да я използваш.

В планината лесно ще различиш опитните планинари от новите ентусиасти.

Ветераните имат по-малко багаж, а го използват по-пълноценно. Неопитните пък сякаш носят много излишни вещи – дори не знаят за какво служат някои и как се работи с тях. Така и много мениджъри са набързо „екипирани“ с 23 навика, 17 съвета, 58 практики за успех… Но да се подготви един ръководител, не само трябва да има нужните инструменти, с които да атакува върха.

Нужно е да знае как ще ги използва.

И защото никой не би могъл да покори върха сам, необходимо е мениджърът да се научи да бъде част от екип!

Как да помогнете на своите мениджъри да се екипират успешно?

Безспорно, днес има изобилие от обучителни програми за мениджърска ефективност. Лесно е да изберете решение за конкретна „болка“ на мениджърите в своята организация или екип.

Минусът в такива случаи – отделен тренинг ден, без подходящ follow-up, се превръща в еднократно упражнение. А ефектите от него скоро се разсейват под натиска на организационната действителност…

Модул 1 – за какво е отговорен мениджърът и за какво е нужно държи хората си отговорни?

Друг минус е в универсалното съдържание.

Формулата „Едно за всички“ предлага „нереални“ според участниците теории, вместо научавания, които биха добавили висока полезност за ежедневието на мениджърите.

В суров вид готовите модели от типа „6 стъпки за…“ и „4 принципа на…“ не предлагат много практическа стойност.

Какво НЕ Е нашата програма за мениджърска ефективност?

Не е сухо лекционно съдържание.
Не е наситени с текст PowerPoint слайдове и тук там някое безлично човече с кръгла глава.
Не е стриктно придържане към тренинг сценарий с примери от култури, съвсем различни от условията, при които мениджърите работят.

Тогава, какво Е?

Вашите мениджъри биха искали програма, близка до ценностите в работата им.
Близка до техните нужди, но и да ги предизвика да излязат извън традиционните си разбирания.
Plug-n-play дизайн на тренинга, който позволява гъвкавост в работата. Тоест, съдържание, което следва енергията, въпросите и потребностите на участниците.
Практичен и реалистичен тренинг, фокусиран върху действия, а не върху теория.
Готови за употреба научавания и умения, които ще им помогнат да работят по-бързо, по-лесно и по-ефективно.
И използваме богатството на уникалния опит на мениджърите като основа за нови научавания и споделяне на знание в екипа.

И най-вече искат възможности за незабавно приложение на наученото в своята реалност.
Модул 3 и нормите на общуване по вертикал и хоризонтал в компанията

Как е проектирана програмата?

За да предоставим нови научавания в готов за употреба вид, съчетаваме практически приложими модели, техники и инструменти с коучинг подход. Помагаме на всеки участник да си създаде значими индивидуални цели и план за продължаващо развитие.

Работим с учене чрез преживяване, качествена обратна връзка и предизвикателства към участниците в групови активности, работа в двойки и самостоятелни рефлективни практики. Използваме и различни формати: тренинг, индивидуален коучинг, работни групи, общи екипни срещи и др.

Всичко това – в креативна, богата на метафори среда, която често води до любопитен резултат: мениджърите си създават свой „жаргон“ и подравняват разбирането си за ключови теми и проблеми в екипа и компанията.

Съдържание на тренинг за мениджърска ефективност

Честно казано, не вярвам в концепцията за „универсалното съдържание“ което е подходящо „за всеки клиент“.

По-скоро „Ефективност за мениджъри“ е като конструктор ЛЕГО – възможност заедно да построим тренинг съдържание според предизвикателствата, които срещат вашите мениджъри в работата си. Ето кои са тренинг модулите ни:

1. Лидерски роли и качества;
2. Отговорност и отчетност;
3. Слепи петна и често допускани грешки;
4. Време и продуктивност;
5. Делегиране;

Едно от най-големите предизвикателства за мениджъра е работата с хора, които сякаш не са мотивирани. Но чия отговорност е тяхната мотивация?

6. Разрешаване на проблеми;
7. Рамки за ефективни решения;
8. Управление на промяната;
9. Трудни разговори и обратна връзка;
10. Управление на представянето;

11. Качествени работни срещи;
12. Трансформация на конфликтите;
13. Мотивация за мен и екипа ми;
14. Изграждане на екипи – присъствени и виртуални;
15. Емоционален мениджмънт;
16. Коучинг умения за лидери.

И какво още?

И защото всяка организация има уникални предизвикателства…

Програмата дава възможност за добавяне на съдържание, специално разработено за конкретна тренинг група. Така за IT компания създадохме от нулата модул „Креативност“. А за производствен екип развихме „Убеждаваща комуникация“ в допълнение към темата за трудни разговори.

Ето някои примерни дизайни за наши клиенти:

Програмата е достъпна присъствено и онлайн, с възможност да бъде персонализирана и като съдържание, и като продължителност – според времето, което организацията би искала да инвестира в развитието на своите лидери.

The training program is available in English, as well.

Поискайте оферта за тренинг програмата ни за мениджърска ефективност на rosen@rosenrashkov.com или на 0878921000.
Вижте другите ни тренинг програми тук

Exit mobile version