Тренингът „Отговорност и отчетност за мениджъри“ отговаря на един от най-задаваните въпроси към мен в тренинг зала през последните три години. Макар и формулиран различно от стотици мениджъри, обобщено би изглеждал така:

Как да изградим отговорно отношение към работата в хората?

Основно предизвикателство пред ръководителите е да подкрепят служителите да дават най-доброто от себе си. Да правят допълнителните усилия, нужни за добри резултати. Да развият чувство на собственост към целите. Говорим за ангажираност, но…

АНГАЖИРАНОСТ = ОТГОВОРНОСТ

Отговорност и отчетност – целта

„Отговорност и отчетност“ е проектирана върху две семпли, но много мощни и практични концепции:

I. Мениджърите да изяснят за себе си какво означава отговорност като процес и в контекста на ролята им в компанията.

II. Да създадат култура на отчетност в екипите си, като я изискват от хората си по здравословни начини. И какво да направят, когато изпълнението не отговоря на организационните очаквания.

отговорност и отчетност за мениджъри - тренинг програма

Отговорност

Развиваме разбирането за отговорността като нагласа и ежедневен процес, а не случайни актове за поемане на нови задължения (или на вината за неизпълнението им).

Извеждаме 8 принципа на нагласите за висока лична отговорност. Чрез тях мениджърите разбират по-добре изискванията към себе си и ролята, която имат в управлението на хора и процеси.

Чрез различни тренинг активности и коучинг подход, превръщаме принципите в инструменти и поведения, които мениджърите могат незабавно и лесно да използват и да превърнат работата си в ясно послание:

Това е начинът, по който работим тук; това е нормата и това очаквам от себе си и от всеки в моя екип.

Отчетност

Разглеждаме отчетността като способността на мениджъра да работи с отклонения в представянето. Създаваме ключови нагласи и умения за ефективно справяне с неизпълнените ангажименти.

А как би изглеждала организацията ви, ако мениджърите не избягват разговорите за отчетност?

Ако не позволят разговорите да прераснат в конфликти? Развиваме рамки за успешни разговори за отговорност и със служителите, и с равнопоставени колеги.

Дори и с ръководителите на мениджъра.

Постигаме резултат чрез 8 критично важни умения, които мениджърите да приложат в изграждането на култура на отговорност и отчетност.

Защо е важна ролята на мениджърите?

Преминавайки програмата, ръководителите ще си изяснят значимостта си като ролеви модели на отговорност и отчетност в екипа.

Ще осъзнават по-пълно влиянието, което имат над хората. Които всеки ден внимателно наблюдават своя мениджър и попиват дори най-малките подробности в начините, по които говорят и/или се държат.

Ще повишат доверието в себе си и в компанията, когато подкрепят, улесняват и възнаграждават поемането на отговорност и спазването на стандартите на представяне на организацията.

Какъв би бил ефектът върху резултатите ви от подобна култура?

Програмата е достъпна в присъствен и онлайн формат, на блгарски или английски език. Поискайте оферта на rosen@rosenrashkov.com, в Linkedin или на 0878921000.

Още тренинг програми от Росен Рашков:
„Ефективност за мениджъри“
„Резултатно-ориентирана комуникация“
Креативност за мениджъри“ 
Умения за нови мениджъри

%d bloggers like this: