Тренинг "Базови търговски умения" с Росен Рашков предоставя солидна основа от търговски практики, които да развиете в избраната от Вас сфера.

Тренинг „Базови търговски умения“ е подходящ  за:

– Частни клиенти, които желаят да се реализират професионално в сферата на продажбите.
– Бизнес клиенти, които желаят да изградят солидна професионална основа в търговците си.
– Tърговци на свободна практика

Предимства на програма „Базови търговски умения“:

– индивидуално внимание към всеки участник в програмата
възможност за адаптиране на модулите според нуждите на клиента
– богато практическо съдържание, поднесено в компактен вид
– използване на техники, прилагани от големи световни и български компании
– развиване на ключови умения в готов за прилагане на практика вид
– възможност за обмяна на опит с търговци от различни браншове

Ползи от тренинг „Базови търговски умения“

– по-виско стандарт на клиентско обслужване
– ръстове в продажбените резултати
– по-висока екипност и ангажираност на Вашия персонал
– повишено ниво на задържане на качествени търговци
– преносимост на уменията във всяка сфера на продажби

* Една от причините за високо текучество в продажбите е наемането на персонал без необходиите умения, на които разчитаме да се научат в движение. Липсата на адекватно обучение и осигуряване на правилни работни инструменти, водят до периодично неизпълнение на целите и загуба на мотивация към работата. От друга страна, навременно търговско обучение би дало на хората ви набор от знания и умения, с които да бъдат успешни и да изградят правилни за професията нагласи, така че да се справят успешно и да се стремят към последващо развитие.  Високото текучество е скъпо, губи ценно за организацията и мениджърите време и може да бъде избегнато чрез по-висока ангажираност в самото начало.

Тренинг "Базови търговски умения" с Росен Рашков е възможност да се подготвите на добро ниво за Вашата търговска кариера
Съдържание на програма „Базови търговски умения“:

Модул 1 – „Първите седем”

В този модул разглеждаме 7-те базови принципа на търговията, сред които:
– професионално поведение
– етични стандарти на търговски вазимоотношения
– основи на работа с клиента

Модул 2 – „Принципи на продажбата”

В този модул на „Базови търговски умения“ минаваме в детайли през теорията и практиката на продажбата с реални клиенти в търговска среда – напр. магазин. Разглеждаме 8-те етапа на една успешна сделка, като работим с:
– казуси и ролеви игри
– работни инструменти
– теоретично изследване

Модул 3 – „Продажби по телефона”

Отделя се специално внимание на специфична търговска дейност, подходяща за call-центрове и работа с клиенти през онлайн платформи като Skype. Разглеждаме:
– цели на телефонните продажби
– подготовка преди обаждане
– провеждане на търговски разговор

Имате въпроси за спецификата на програмата? Свържете се с мен, за да съобразим учебното съдържание с Вашите конкретни потребности. А ако вярвате, че изграждането на добри търговски умения е пътят пред Вашето професионално развитие, направете първата стъпка към успешна кариера в продажбите и запазете своето място сега.

Продължителност на „Базови търговски умения“ – 6 учебни часа, с възможност за провеждане на територията на клиента при варианти за фирмено обучение. За информация и записване за програмата, моля, свържете се с мен – 0878 921000, Росен Рашков. 

%d bloggers like this: