Какви шансове за успех давате на вашите нови мениджъри?

Ако перифразираме Джон Кехоу,  единственото постоянно нещо в организацията, е постоянната промяна.  И добра метафора за нея е движението на хората в йерархията на компанията.

Мениджъри правят следващата си кариерна стъпка. И създават възможности за нови хора да влеят свежи идеи и енергия в развитието на организацията. А успехите в първите месеци на новата им позиция до голяма степен определят и бъдещото им развитие. 

Но това е и предизвикателство пред тях! Ролята им ги изправя пред решения, отговорности и конфликти, с които никога не са се сблъсквали преди. И е лесно обяснимо – те са инвестирали повече в развитието на „технически“ умения за успех.

Тренинг програма от коуч Росен Рашков

Това, което често липсва при нови мениджъри, са уменията да управляват, мотивират и развиват своите служители. 

Все способности, които first-time мениджърите не са имали нужда, време и условия да придобият на задоволително ниво. Особено в компании с бърз оборот на персонал при растеж или реорганизация. 

И когато тези умения липсват? 

Мениджърите оказват огромно влияние върху целия си екип. Лош мениджър може да причини цял куп проблеми във вашата компания, включително непродуктивен персонал. Мениджърите представляват поне 70% от разликата в ангажираността на служителите, според изследването Bad boss Index

И може би ще си спомните често срещана мантра в бизнес. Хората не напускат лоши компании, а лоши мениджъри. Възможно е да си спомните случаи, когато идването на нов мениджър в екипа е довело до недоволство и поредица напускания.

Практическа тренинг програма за фундаментите на мениджмънт.

И това е нормален ефект, когато вашите нови мениджъри са: 

  • концентрирани върху процесите, а не върху хората;
  • комуникацията им е еднопосочна и директивна;
  • не управляват добре времето и приоритетите си;
  • микроменажират и изземват функции от хората си;
  • нямат ясни критерии за вземане на решения.

Добавете към това и множеството ежедневни емоционални предизвикателства, с които се сблъскват вашите нови мениджъри. Когато не са навреме адресирани, водят до появата на трайни дефицити в техните поведения и нагласи.

И в тренинг зала, особено в темите за комуникация и конфликти, винаги се намира участник, който да възкликне „Защо шефът ми не е тук и той да чуе това!“

Основни мениджърски умения - практическо обучение от коуч Росен Рашков

Има много начини да подготвите хората си за мениджърска роля

Можете да развиете стратегическа програма за управление на талантите в организацията, която да трасира пътя им на развитие чрез поетапни обучения.

Имате възможност да създадете менторска програма за хора, в които искате да инвестирате дългосрочно и чрез тях да организирате процес на предаване на организационни знания и опит.

Чудесна опция е вътрешна програма за кариерен коучинг, чрез която топ изпълнители на определени позиции да развият собствен план за развитие.

Но ако нямате всичко това, а имате мениджъри с опит под 12 месеца на позицията, които се нуждаят от подкрепа в развитието си?

Улеснете прехода към мениджърска роля

За всеки мениджър периодът на адаптация е различно дълъг. Зависи и от потенциала за развитие, и от досегашните му инвестиции.

Обикновено преходът към пълноценна мениджърска роля минава през два ясни етапа:

  1. Зона на инвестиции в мениджъра от страна на компанията и нейни представители
  2.  Зона, в която мениджърът започва да създава самостоятелно стойност за компанията чрез работата си.

Как да ускорите прехода на своите нови мениджъри към пълноценен принос за организацията

На всеки етап от развитието си мениджърът създава стойност. Само че когато мине над оранжевата линия… Тя започва да надвишава многократно инвестициите в него от обучение, заплата и придобивки.

Целта на компанията, съответно би била да намали времето, което мениджърът прекарва под „оранжевата линия“. С други думи – да улесни и ускори прехода му.

Как тренинг „Умения за нови мениджъри“ помага за това?

Програмата е подходяща за мениджъри с опит под 12 месеца на позицията, както и за ръководители, които не са преминавали формално мениджърско обучение. 

Гъвкавият тренинг дизайн позволява адаптиране на програмата към нуждите на различни бизнес сегменти.

Няма powerpoint презентации и работа в лекционен стил по предварително зададени модели.

Фокусираме се върху приоритетите и предизвикателствата на участниците с една цел – да превърнем съдържанието на обучението в практически приложими практики, техники и инструменти. 

Още един плюс на програмата е интегрираният coaching подход  в извеждането на решенията чрез обмяна на опит между мениджъри с различен професионален background. 

А преминаването през активностите в различните модули сплотява участниците и изгражда връзките между тях.

"Умения за нови мениджъри" е тренинг програма от коуч Росен Рашков

За съдържанието на програмата 

„Умения за нови мениджъри“ се състои от 8 модула, разделени в 2 тренинг дни.

Програмата обхваща съдържание, посочвано като релевантно сред стотици нови мениджъри в различни компании през последните 3 години в компании като „Виваком“, „Райфайзенбанк“, „Keysoo“и други.

Но за да направим програмата максимално релевантна към нуждите на участниците от конкретната организация, в срок до две седмици преди нейния старт, ние я адаптираме чрез интервюта, въпросници, срещи и on-the-spot наблюдения.

Тренинг ден 1

В модул 1 разглеждаме основни принципи на мениджмънта и изграждане на представа за успешен мениджър в конкретната компания, както и самооценка през идентифицираните от участниците поведения, роли и нагласи. 

В модул 2 – „Ефективна комуникация” работим за практиката на екипната комуникация  с реални казуси от средата на участниците, чрез техники за лична и дистанционна комуникация, ефективни срещи и даване на резултатно ориентирана обратнва връзка. 

Всеки мениджър се сблъсква с отклоненията от стандартите за работа и изпълнение. В програмата работим с видове конфликти и модели за разрешаването им, както и за овладяване на емоциите в ситуацията.

Ден 1 завършваме с идеята за цели – създаване и подравняване на цели, които са мотивиращи, ангажиращи и лесно проследими за по-ефективно изпълнение.

тренинг програма за мениджъри с малък ръководен опит

Тренинг ден 2 

Една от най-специфичните дейности в мениджмънта е колкото значима, толкова и среща съпротива. Делегирането на задачи. Участниците работят с пречките пред делегирането и създават ефективна рамка за правилното му осъществяване.

Процесът на проследяване като ежедневен приоритет на мениджърите в част от модул 6. Практиката е насочена към осъществяване на ефективен и здравословен контрол.

Определян като най-сериозен проблем при близо 80% от начинаещите мениджъри, управлението на времето и приоритетите е фактор, пряко свързан с тяхната продуктивност. 

Как мениджърът да запази фокус върху работата, без да прегори себе си и екипа е темата на работа. 

Завършваме с причината да правим това, което правим и как да бъдем по-успешни чрез инструменти и мотивационни схеми, с които работи мениджмънтът в съответната организация.

Работим по косвените ефекти от мотивацията за изграждане на лична и екипна система за ангажираност. 

Ако тази програма е точно това, от което имате нужда за организацията си?

Разкажете ни сега повече за предизвикателствата пред вас. Поискайте адаптиран* дизайн и оферта на rosen@rosenrashkov.com или 0878921000.

*Предвидените в програмата модули могат да бъдат заменени / допълнени с разширено съдържание, което да адресира нуждите на вашите нови мениджъри.

Например – ако  темата за продуктивност не е приоритет за вашата компания, но желаете да адресирате принципи на екипната работа, ще бъде предложена plug-and-play опция за модул „Екипно развитие“. 

Или – преценявате, че темата за комуникация има нужда от по-сериозни инвестиции на този етап от развитието на мениджърите ви. Ще предложим дизайн за еднодневен тренинг само на тази тема, който предлага детайлна и задълбочена работа по всички аспекти на общуването в офис среда.

%d блогъра харесват това: