Тренинг „Умения за нови мениджъри“

Какви шансове за успех давате на вашите нови мениджъри?

Ако единственото постоянно нещо в организацията е промяната, добра метафора за нея е движението на хората в йерархията и.

Експерти и добри изпълнители правят следващата си кариерна стъпка и вече са мениджъри! Получават възможности да влеят свежи идеи и енергия в развитието на организацията. А успехите в първите месеци на новата им позиция до голяма степен определят и бъдещото им развитие.

Но това е и предизвикателство пред тях!

Ролята им ги изправя пред решения, отговорности и конфликти, с които никога не са се сблъсквали преди. И е лесно обяснимо – те са инвестирали повече в развитието на „технически“ умения за успех.

Доколко успешно вашите мениджъри предават надолу целите на организацията?

Това, което често липсва при нови мениджъри, са уменията да управляват, мотивират и развиват своите служители.

Все способности, които first-time мениджърите не са имали нужда, време и условия да придобият на задоволително ниво. Особено в компании с бърз оборот на персонал при растеж или реорганизация. 

И когато тези умения липсват? 

Мениджърите оказват огромно влияние върху целия си екип. Лош мениджър може да причини куп проблеми във вашата компания, включително непродуктивен персонал. Мениджърите представляват поне 70% от разликата в ангажираността на служителите, според изследването Bad boss Index

И може би ще си спомните често срещана мантра в бизнес. Хората не напускат лоши компании, а лоши мениджъри. Възможно е да си спомните случаи, когато идването на нов мениджър в екипа е довело до недоволство и поредица напускания. Само че…

Хората биха останали заради добри мениджъри, които правят и компанията добра! 

Как бихте оценили уменията на мениджърите си да дават продуктивна обратна връзка?

А как бихте оценили нови мениджъри, които са

  • концентрирани върху процесите, а не върху хората;
  • комуникацията им е еднопосочна и директивна;
  • не управляват добре времето и приоритетите си;
  • микроменажират и изземват функции от хората си;
  • срещите им са ниско ефективни;
  • нямат ясни критерии за вземане на решения.

И в тренинг зала, редовно има по някой участник, който да възкликне „Защо шефът ми не е тук и той да чуе!“

Улеснете прехода към мениджърска роля

За всеки мениджър периодът на адаптация е различно дълъг. Зависи и от потенциала за развитие, и от досегашните му инвестиции.

Обикновено преходът към пълноценна мениджърска роля минава през два ясни етапа:

  1. Зона на инвестиции в мениджъра от страна на компанията – той е „консуматор“. 
  2. Зона, в която мениджърът е „производител“ на стойност за компанията и възвръща инвестициите.

На всеки етап от развитието си мениджърът създава стойност. Само че над оранжевата линия… Тя надвишава многократно инвестициите в него от обучение, заплата и придобивки. Целта на компанията, съответно би била да намали времето, когато мениджърът е „консуматор“ и да улесни и ускори прехода му.

Как тренинг „Умения за нови мениджъри“ помага за това?

Програмата е подходяща за:
мениджъри с опит под 12 месеца на позицията,
ръководители, които не са преминавали формално мениджърско обучение и
таланти на компанията, които подготвяте за мениджърска роля. 

Работим в дълбочина и с уменията, и с нагласите и принципите зад тях, така че да създадем безупречна и здравословна работна етика в новите ръководители чрез:

– Гъвкав тренинг дизайн в среда на учене чрез споделяне и работа в практически приложими модели.
-Фокус върху приоритетите и предизвикателствата на участниците.
нтегриран coaching подход  в извеждането на решенията.
 Изграждане на връзките между участниците чрез активни взаимодействия в различни тренинг формати и активности. 

За съдържанието на програмата 

„Умения за нови мениджъри“ е присъствена и/или online програма, адаптирана според целите за развитие на хората в компанията. 

Включеното съдържание е определяно като високо релевантно сред стотици нови мениджъри в различни компании през последните 3 години в компании като „Виваком“, „Yazaki“, „Endava“, „Райфайзенбанк“, „Keysoo“и други.

Как бихте оценили уменията на мениджърите си да дават продуктивна обратна връзка?

А за да направим програмата максимално близка до нуждите на ръководителите, ние я адаптираме чрез интервюта, въпросници, срещи и on-the-spot наблюдения.

Essentials 1

В „Роли и отговорности“ изграждаме представата за успешен мениджър в конкретната компания през самооценки и идентифицираните от участниците поведения, роли и нагласи. 

Ефективна комуникация” е основата за всеки успешен мениджър – как ще предаде идеите си и ще даде/получи обратна връзка за изпълнението. 

А когато дойдат отклоненията от стандартите за работа и изпълнение… работим с видове конфликти и модели за разрешаването.

Всеки има цели, но не всеки ги изпълнява! Модулът за целеполагане е сред най-важните, според участниците ни.

Essentials 2 

Една от най-специфичните дейности в мениджмънта е колкото значима, толкова и среща съпротива.

Делегирането – как да създадем ефективна рамка и процес на проследяване като ежедневен приоритет на мениджърите, и то чрез ефективен и здравословен контрол, вместо микромениджмънт.

Делегират равномерно или правят всичко сами, докато блокират процесите? А как проследяват?

Определян като най-сериозен проблем при близо 80% от новите мениджъри, управлението на времето и приоритетите е фактор, пряко свързан с тяхната продуктивност. 

Мотивацията е Grand Finale на програмата – и като инструменти в самата организация, и като вътрешни нагласи в лидера, които да предаде нататък в екипа си по устойчив начин

Ако тази програма е точно това, от което имате нужда за организацията си?

Разкажете ни сега повече за предизвикателствата пред вас. Поискайте специален* дизайн и оферта на rosen@rosenrashkov.com

*Програмата не предлага готово one-for-all съдържание, a заедно проектираме специфичен дизайн, който да адресира нуждите на вашите нови мениджъри. Посочените теми са илюстративни за вече осъществени проекти с наши клиенти.

Как работят вашите мениджъри с конфликтите? Каква част от тях избягват?

НЕКА ДА РАЗГОВАРЯМЕ

Запазете час за среща с мен на rosen@rosenrashkov.com или ми задайте въпросите си на 0878921000 и заедно ще изберем най-удачната форма за партньорството ни. 

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ