Какви шансове за успех давате на вашите нови мениджъри?

Ако единственото постоянно нещо в организацията е промяната, добра метафора за нея е движението на хората в йерархията и.

Експерти и добри изпълнители правят следващата си кариерна стъпка и вече са мениджъри! Получават възможности да влеят свежи идеи и енергия в развитието на организацията. А успехите в първите месеци на новата им позиция до голяма степен определят и бъдещото им развитие

Но това е и предизвикателство пред тях!

Ролята им ги изправя пред решения, отговорности и конфликти, с които никога не са се сблъсквали преди. И е лесно обяснимо – те са инвестирали повече в развитието на „технически“ умения за успех.

Тренинг програма от коуч Росен Рашков
Доколко успешно вашите мениджъри предават надолу целите на организацията?

Това, което често липсва при нови мениджъри, са уменията да управляват, мотивират и развиват своите служители. 

Все способности, които first-time мениджърите не са имали нужда, време и условия да придобият на задоволително ниво. Особено в компании с бърз оборот на персонал при растеж или реорганизация. 

И когато тези умения липсват? 

Мениджърите оказват огромно влияние върху целия си екип. Лош мениджър може да причини куп проблеми във вашата компания, включително непродуктивен персонал. Мениджърите представляват поне 70% от разликата в ангажираността на служителите, според изследването Bad boss Index

И може би ще си спомните често срещана мантра в бизнес. Хората не напускат лоши компании, а лоши мениджъри. Възможно е да си спомните случаи, когато идването на нов мениджър в екипа е довело до недоволство и поредица напускания. Само че…

Хората биха останали заради добри мениджъри, които правят и компанията добра! 

Практическа тренинг програма за фундаментите на мениджмънт.
Как бихте оценили уменията на мениджърите си да дават продуктивна обратна връзка?

А как бихте оценили нови мениджъри, които са: 

  • концентрирани върху процесите, а не върху хората;
  • комуникацията им е еднопосочна и директивна;
  • не управляват добре времето и приоритетите си;
  • микроменажират и изземват функции от хората си;
  • срещите им са ниско ефективни;
  • нямат ясни критерии за вземане на решения.

И в тренинг зала, редовно има по някой участник, който да възкликне „Защо шефът ми не е тук и той да чуе!“

Улеснете прехода към мениджърска роля

За всеки мениджър периодът на адаптация е различно дълъг. Зависи и от потенциала за развитие, и от досегашните му инвестиции.

Обикновено преходът към пълноценна мениджърска роля минава през два ясни етапа:

  1. Зона на инвестиции в мениджъра от страна на компанията – той е „консуматор“. 
  2. Зона, в която мениджърът е „производител“ на стойност за компанията и възвръща инвестициите.
Как да ускорите прехода на своите нови мениджъри към пълноценен принос за организацията

На всеки етап от развитието си мениджърът създава стойност. Само че над оранжевата линия… Тя надвишава многократно инвестициите в него от обучение, заплата и придобивки. Целта на компанията, съответно би била да намали времето, когато мениджърът е „консуматор“ и да улесни и ускори прехода му.

Как тренинг „Умения за нови мениджъри“ помага за това?

Програмата е подходяща за:
мениджъри с опит под 12 месеца на позицията,
ръководители, които не са преминавали формално мениджърско обучение и
таланти на компанията, които подготвяте за мениджърска роля. 

Работим в дълбочина и с уменията, и с нагласите и принципите зад тях, така че да създадем безупречна и здравословна работна етика в новите ръководители чрез:

– Гъвкав тренинг дизайн в среда на учене чрез споделяне и работа в практически приложими модели.
-Фокус върху приоритетите и предизвикателствата на участниците.
нтегриран coaching подход  в извеждането на решенията.
Изграждане на връзките между участниците чрез активни взаимодействия в различни тренинг формати и активности. 

За съдържанието на програмата 

„Умения за нови мениджъри“ е присъствена и/или online програма, адаптирана според целите за развитие на хората в компанията. 

Включеното съдържание е определяно като високо релевантно сред стотици нови мениджъри в различни компании през последните 3 години в компании като „Виваком“, „Yazaki“, „Endava“, „Райфайзенбанк“, „Keysoo“и други.

"Умения за нови мениджъри" е тренинг програма от коуч Росен Рашков
Колко и какви инструменти за мотивация използват вашите нови лидери?

А за да направим програмата максимално близка до нуждите на ръководителите, ние я адаптираме чрез интервюта, въпросници, срещи и on-the-spot наблюдения.

Essentials 1

В „Роли и отговорности“ изграждаме представата за успешен мениджър в конкретната компания през самооценки и идентифицираните от участниците поведения, роли и нагласи. 

Ефективна комуникация” е основата за всеки успешен мениджър – как ще предаде идеите си и ще даде/получи обратна връзка за изпълнението. 

А когато дойдат отклоненията от стандартите за работа и изпълнение… работим с видове конфликти и модели за разрешаването.

Всеки има цели, но не всеки ги изпълнява! Модулът за целеполагане е сред най-важните, според участниците ни.

Essentials 2 

Една от най-специфичните дейности в мениджмънта е колкото значима, толкова и среща съпротива.

Делегирането – как да създадем ефективна рамка и процес на проследяване като ежедневен приоритет на мениджърите, и то чрез ефективен и здравословен контрол, вместо микромениджмънт.

Делегират равномерно или правят всичко сами, докато блокират процесите? А как проследяват?

Определян като най-сериозен проблем при близо 80% от новите мениджъри, управлението на времето и приоритетите е фактор, пряко свързан с тяхната продуктивност. 

Мотивацията е Grand Finale на програмата – и като инструменти в самата организация, и като вътрешни нагласи в лидера, които да предаде нататък в екипа си по устойчив начин.

Ако тази програма е точно това, от което имате нужда за организацията си?

Разкажете ни сега повече за предизвикателствата пред вас. Поискайте специален* дизайн и оферта на rosen@rosenrashkov.com

*Програмата не предлага готово one-for-all съдържание, a заедно проектираме специфичен дизайн, който да адресира нуждите на вашите нови мениджъри. Посочените теми са илюстративни за вече осъществени проекти с наши клиенти.

тренинг програма за мениджъри с малък ръководен опит
Как работят вашите мениджъри с конфликтите? Каква част от тях избягват?
%d bloggers like this: