Росен Рашков

Лидерски тренинг програми

ЕКИПЕН И ИНДИВИДУАЛЕН КОУЧИНГ

ЛИДЕРСКИ ТРЕНИНГ

Работа на три нива:

 • практика
 • емоции
 • нагласи

ИНДИВИДУАЛЕН КОУЧИНГ

 • коучинг за развитие
 • коучинг за личностно
  представяне и промяна

ЕКИПЕН КОУЧИНг

 • Израстване на екипа чрез яснота и осъзнатост на цели и ценности

ПРОГРАМИ

Ефективност за мениджъри

Резултатно-ориентирана комуникация

Коучинг умения за мениджъри

РАБОТА НА ТРИ НИВА

Учене чрез преживяване, активно взаимодействие между участниците, разнообразие от тренинг активности

THINK

Детайли
 • Кои са продуктивните нагласи за
  успех в работата;
 •  Провокираме
  ръководителите да анализират и
  преосмислят своите нагласи

FEEL

детайли
 • Как участниците се чувстват към
  поставените тренинг
  предизвикателства;
 • Подкрепа на
  участниците да изследват, разбират и
  разрешават емоционалните
  предизвикателства в работата си

do

детайли
 • Даваме добри практики. техники и
  инструменти, които да отведат
  участниците до следващо ниво

КАК ГО ПОСТИГАМЕ?

 • Учене чрез преживяване
 • Стимулиране активно взаимодействие
 • Богат арсенал от тренинг активности
 • Интегриран коучинг подход
 • Внимание към нуждите на всеки участник
 • Постоянно измерване на прогреса

Мисия, визия и цели

Някога, Клейтън Кристенсен бе казал, че изпълнявана добре, лидерската роля в една организация е сред най-благородните професии.

Защото, като ръководител, имаш възможност да организираш работата на всеки човек в екипа, за да учи и израства, да получава отговорности и признание за приноса си в общия успех. Така че в края на деня хората да се прибират вкъщи с чувство на удовлетворение и благодарност.

Затова и МОЯТА МИСИЯ е да предоставя на ръководителите висококачествени тренинг и коучинг услуги, които им дават възможност да осъществят тази визия – в рамките на своя екип или организация – и така да направят света по-добро място, започвайки от там, където са.

И защото в моя професионален път съм бил благословен да имам невероятни ментори и учители, моята лична цел е да ги почета, като „предам нататък“ знанията, уменията и принципите, които биха ви помогнали да работите по-ефективно, по-устойчиво и по-удовлетворяващо.

ПАРТНьори

НЕКА ДА РАЗГОВАРЯМЕ

Запазете час за среща с мен на rosen@rosenrashkov.com или ми задайте въпросите си на 0878921000 и заедно ще изберем най-удачната форма за партньорството ни. 

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ