На Джон Максуел дължим една от най-добрите метафори за развитието на лидера. Екипирането на мениджърите, казва той, е цялостната им подготовка за лидерските роли в екипа. И то много напомня на подготовката за изкачване на Еверест.

Подготовката е процес

Да, нужна е екипировка. Но по-важно е да се научиш да я използваш.

В планината лесно ще различиш опитните планинари от новите ентусиасти. Ветераните имат по-малко багаж, а го използват по-пълноценно. Неопитните пък сякаш носят много излишни вещи – дори не знаят за какво служат някои и как се работи с тях.

Така и много мениджъри са набързо „екипирани“ с 23 навика, 17 съвета, 58 практики за успех…

А да се подготви един ръководител, не само трябва да има нужните инструменти, с които да атакува върха. Нужно е да знае как ще ги използва.

И защото никой не покорява върховете сам, необходимо е мениджърът да се научи да бъде част от екип!

В планините и в корпоративните офиси се разказват десетки истории…

В някои, героите достигат върха. В други, хора, които не са имали (използвали) възможностите да се екипират добре, все пак са вървяли известно навреме нагоре. До точката, в която разбират, че нещо им липсва и без него не могат да продължат.

И започват да слизат надолу.

Или задълго остават на същата позиция. А докато наблюдават как хора от други екипи и отдели продължават успешно нагоре, започват да губят инициатива, мотивация и ангажираност към работата.

Изнасят отговорността за изкачването към причини извън себе си – превръщат се в обвиняващи мениджъри, токсични за културата.

Тренинг програма за мениджърска ефективност
Модул 1 – за какво е отговорен мениджърът и за какво е нужно държи хората си отговорни?

Как да помогнете на своите мениджъри да се екипират успешно?

Безспорно, днес има изобилие от обучителни програми за мениджърска ефективност. Лесно е да изберете решение за конкретна „болка“ на мениджърите в своята организация или екип.

Минусът в такива случаи – отделен тренинг ден, без подходящ follow-up, се превръща в еднократно упражнение. А ефектите от него скоро се разсейват под натиска на организационната действителност…

Друг минус е в универсалното съдържание.

Формулата „Едно за всички“ предлага „нереални“ според участниците теории, вместо научавания, които биха добавили висока полезност за ежедневието на мениджърите.

В суров вид готовите модели от типа „6 стъпки за…“ и „4 принципа на…“ не предлагат много практическа стойност.

Какво биха искали самите мениджъри от програма за мениджърска ефективност?

Нека започнем от това какво със сигурност не искат.

В последните три години в тренинг зала установихме, че мениджърите, независимо от компанията и отрасъла, не искат сухо лекционно съдържание.

Не искат и безкрайни Powerpoint слайдове с безлични човечета, купи и медали.

Не искат и стриктно придържане към тренинг сценарий, в който примерите са от мега корпорации и култури, различаващи се от условията, при които мениджърите работят така, както се различават алпинизъм от разходка в парка.

Тогава, какво искат мениджърите?

Мениджърите биха искали програма, проектирана да отразява ценностите в тяхната работа.

Да я почувстват близка до своите нужди, но и да ги предизвика да излязат от своите традиционни разбирания и модели на поведение.

Високо оценяват Plug-n-play дизайн на тренинга, който да позволи гъвкавост в работата. Тоест, съдържание, което следва енергията, въпросите и потребностите на участниците.

Те искат обучение, което е практично и реалистично, фокусирано върху действия, а не върху теория. Искат научавания и умения, които им помагат да бъдат по-успешни, да работят по-бързо, по-лесно и по-ефективно.

И най-вече искат възможности за незабавно приложение на наученото в своята реалност.
Модул 3 и нормите на общуване по вертикал и хоризонтал в компанията

Чрез тренинга – да си решат проблемите или да изпълнят задачи.

Или – да използват богатството на уникалния опит, с който мениджърите влизат в обучение. Използваме го като основа за нови научавания, както и ресурс за споделяне на знание в екипа.

И защото хората основават ученето си на предишен опит, новата информация добавяме към него чрез повече пространство за размисъл и изследване на нови перспективи.

Как е проектирана програмата?

Целта на програмата е да предостави нови научавания в готов за употреба вид чрез практически приложими модели, техники и инструменти с помощта на интегрирания коучинг подход.

Дава възможност за създаване на индивидуални цели и план за продължаващо развитие на мениджъра.

За целта, работим с учене чрез преживяване, предоставяне на качествена и безпристрастна връзка и предизвикателства към участниците под формата на групови активности, работи в двойки или самостоятелно и достатъчно пространство за коучинг (само)рефлексия.

Поискайте оферта за тренинг програмата ни за мениджърска ефективност на rosen@rosenrashkov.com или на 0878921000.

Съдържание на тренинг за мениджърска ефективност

As it is, програмата адресира голяма част от предизвикателствата, които срещат мениджърите в работата си. Изграждаме ясно и пълно разбиране за ролята и отговорностите на лидерите в организацията чрез изследване на:

Какви са правилните нагласи, с които мениджърите да поемат пълна отговорност и собственост върху своите цели и бизнес процесите.

Как мениджърите общуват с хората си и какво ги затруднява да водят трудните разговори за представянето;

ПРАВИЛНО поставяне на ПРАВИЛНИ цели;

Развитие на хората чрез овластяване (делегиране и проследяване), вместо отнемане на инициативата им;

Изграждане на собствен decision-making процес според ценностите, културата и целите на организацията.

Ефективност за мениджъри е тренинг програма с коучинг подход
Едно от най-големите предизвикателства за мениджъра е работата с хора, които сякаш не са мотивирани. Но чия отговорност е тяхната мотивация?

Трансформация на конфликтите в инструмент за продуктивност;

Управление на хората чрез управление на отношенията им за изграждане на високо продуктивен екип;

Изследване на препятствия, които мениджърите създават – микромениджмънт, bottlenecking, деструктивните методи за обратна връзка и много други често срещани поведения.

Mениджмънт на емоциите – изграждането на качествени отношения чрез разбиране на своите и чуждите емоции и причините за(д) тях.

Как да мотивираш хората си и с какви инструменти разполагаш, за да държиш мотивацията на нужните нива?

И какво още?

И защото всяка организация има уникални предизвикателства, програмата дава възможност за добавяне на съдържание, специално разработено за конкретна тренинг група – например изграждане на екипи, управление на промяната или креативност за мениджъри.

А ако компанията търси фокус върху конкретно предизвикателство в работата на мениджърите си – например мотивация или общуване, ще бъде проектиран специален дизайн за темата.

Също – в рамките на програмата, всеки участник създава свои лични цели и чрез поредица самооценки може лесно да се сравни с работата на другите участници. И тези цели се превръщат в основата на план за продължаващо лично развитие, далеч отвъд рамките на „Ефективност за мениджъри“.

Програмата е достъпна и онлайн в Zoom, с възможност да бъде персонализирана и като съдържание, и като продължителност – според времето, което организацията би искала да инвестира в развитието на своите лидери.

The training program is available in English, as well.

Поискайте оферта за тренинг програмата ни за мениджърска ефективност на rosen@rosenrashkov.com или на 0878921000. Вижте другите ни тренинг програми тук

Тренинг програма с интегриран коучинг подход
%d bloggers like this: