Като мениджъри, колко често се сблъсквате с някой от тези проблеми:
– задават ви отново и отново едни и същи въпроси;
– това, което е ясно казано, според вас, остава неразбрано от другите или е погрешно изтълкувано;
– водите диктувани от емоциите разговори;
– хората около вас отбягват вашата обратна връзка и не ви предлагат такава;
– избягвате целенасочено трудните разговори;
– разговорите с вашите хора са ваши монолози.

А може би допринасяте за подобни затруднения? Доколко сте наясно какво влияние имате за състоянието на диалога в екипите, в които участвате и/или управлявате?

Лошите разговори на мениджърите се превръщат в лошо изпълнение и лоши резултати.Росен Рашков

Да, уменията за общуване са сред ключовите предпоставки за успеха или провала на мениджърска кариера – още от първите дни, когато заемаме лидерска позиция.

Добрата новина е, че като всички други умения, те могат да бъдат усвоени. И в „Резултатно-ориентирана комуникация“ получавате фундаментите на професионалното общуване.

Описание на програмата

Целта на „Резултатно-ориентирана комуникация“ е да предостави на мениджърите знания, инструменти и техники, за да станат по-успешни в общуването. Фокусирана върху изцяло практически приложими умения, програмата работи с основите на общуването в професионална среда.

"Резултатно-ориентирана комуникация" е интензивен двудневен тренинг за развитие на умения за общуване

Целта е мениджърите да изградят солидно разбиране за най-важните елементи на успешната комуникация. Също – да изгладят своя личен стил на общуване чрез практически задачи и активности, влагайки своя досегашен опит, ценности и културни норми на организацията.

Темите на курса включват изследване на стиловете и целите на общуване, способността за влияние върху екипа чрез осъзната комуникация. Вместо с абстрактни теоретични модели, работим със ситуации от всекидневието, които мениджърите разбират и приемат, за да постигнем повече дълбочина на научаванията.

Резултатно-ориентирана комуникация – съдържание

Изграждане на ефективни разговори: Ясно разбиране от какво се състои (и от какво има нужда) един мениджърски разговор, за да постигне своите цели.

Планиране на разговорите: Как да организират и ръководят своята комуникация мениджърите – полезно умение, особено при лидери с малък опит.

Търсене и предоставяне на обратна връзка: Работа за създаване на култура на конструктивна двустранна обратна връзка. Как да я използват мениджърите, за да генерират желаните поведения и резултати?

Изкуството на изслушването: Подценен начин да мотивираш хората си, който има свои правила. В този модул разбираме кои са те…

Провеждане на работни срещи: Има специфика в заседанията на екип и индивидуалните разговори. Разглеждаме в детайли какво е нужно да повлияеш на един човек и на един екип.

Трудните разговори: всеки мениджър има разговори, които би искал да избегне. И, за съжаление, се случва често – винаги с по-лоши последици…

Бариери пред резултатно-ориентираната комуникация и как да ги преодолеем.

Това са само част от темите и като част от програмата, тя ще бъде настроена към спецификите на компанията и нейните бизнес цели. Допълнително съдържание може да бъде добавено (по избор от още 8 тренинг модула) или да бъде разработено в изцяло нови теми и тренинг активности.

Ползи за участниците

В тази практическа програма, участниците ще получат знание, техники и инструменти, продукт на близо 15 години мениджърски опит и изследвания на Дъглас Стоун, Кармайн Гало, Робърт Чалдини и много други.

А интегрираният коучинг подход в програмата осигурява пространство за рефлексия върху научаванията. Той добавя стойност и чрез включените професионални техники за активно слушане и задаване на резултатно-ориентирани, а не обвиняващи и блокиращи разговорите въпроси.

Ползи за компаниите от по-доброто общуване в екипите

И ако приложат в практиката си нещата, които научават в този курс, участниците ще могат да:
– повишат личната си увереност да водят трудни разговори;
– да провеждат ефективни срещи за цели и резултати;
– да подобрят общуването си с колеги и служители;
– да провеждат мотивиращи, продуктивни срещи;
– да дават вдъхновяваща обратна връзка;
– да създадат високи стандарти за комуникация в екипите си.

Как постигаме целите на „Резултатно-ориентирана комуникация“

В нашата работилница за мениджмънт залагаме на учене чрез преживяване в разнообразни активности и практика на преподаваните умения. Работим с казуси на участниците и пречупваме научаванията през техния опит и предизвикателствата, които срещат в своята работа.

Всеки модул в програмата надгражда предходния. Модел на резултатно общуване допълваме с преживявания и рефлексия между участниците.

Извличаме принципи, готови за употреба веднага след тренинга. И за да бъде максимално полезно обучението за участващите мениджъри, всеки поставя свои работни цели – както за времето на тренинга, така и чрез план за продължаващо развитие.

Следващата стъпка

Джеймс Хюмс казва, че изкуството на комуникацията е езика на лидерството.

Може би дръзко твърдение от човека, писал речите на четирима (!!!) американски президенти, сред които Рейгън и Айзенхауер. Добрата комуникация – как слушаме, как говорим, как показваме, че разбираме другите и как представяме своята позиция, е ключово за хората в лидерска роля.

И ако желаете да подкрепите способността на мениджърите във вашата организация да общуват ефективно?

Започнете, като им помогнете да усвоят изкуството на комуникацията.

Поискайте оферта или ми разкажете повече за нуждите на вашата организация /екип/ сега на rosen@rosenrashkov.com или на 0878921000

%d блогъра харесват това: