Като мениджъри, колко често се сблъсквате с някой от тези проблеми:
– задават ви отново едни и същи въпроси;
– това, което е ясно казано, според вас, остава неразбрано от другите или е погрешно изтълкувано;
– водите диктувани от емоциите разговори;
– хората около вас отбягват вашата обратна връзка и не ви предлагат такава;
– избягвате целенасочено трудните разговори;
– разговорите с вашите хора са ваши монолози.

Замисляли ли сте се, че може би допринасяте за подобни затруднения? И каква е вашата роля за състоянието на комуникацията в екипите, в които участвате и/или управлявате?

Лошите разговори на мениджърите се превръщат в лошо изпълнение и лоши резултати.Росен Рашков

Не, няма да е пресилено да кажем, че уменията за общуване в офиса са сред ключовите предпоставки за успеха или провала на мениджърска кариера. Още от първите дни, когато заемаме лидерска позиция. Добрата новина е, че като всички други умения, и тези могат да бъдат усвоени. Нужно е придобиване на осъзнатост за фундаментите на професионалната комуникация и прилагането им всеки ден.

Описание на програмата

Целта на „Резултатно-ориентирана комуникация“ е да предостави на мениджърите знания, инструменти и техники, за да станат по-успешни в общуването. Фокусирана върху изцяло практически приложими умения, програмата работи с основите на общуването в професионална среда.

"Резултатно-ориентирана комуникация" е интензивен двудневен тренинг за развитие на умения за общуване

И след като мениджърите изградят солидно разбиране за най-важните елементи на успешната офис комуникация, те ще работят да развият свой личен стил на общуване чрез множество пркатически задачи и активности, влагайки своя досегашен опит, ценности и културни норми на организацията.

Темите на курса включват изследване на стиловете и целите на общуване, способността за влияние върху екипа чрез осъзната комуникация. Вместо с абстрактни теоретични модели, работим с множество ситуации от всекидневието на участниците, за да постигнем по-високо ниво на научаване чрез примери, които мениджърите разбират и приемат.

Резултатно-ориентирана комуникация – съдържание

Изграждане на ефективни разговори: Ясно разбиране от какво се състои ( и от какво има нужда) един мениджърски разговор, за да постигне своите цели.

Планиране на разговорите: По-целенасочено разбиране как да организират и ръководят своята комуникация мениджърите – полезно умение, особено при лидери с малък опит.

Търсене и предоставяне на обратна връзка: Работа за създаване на навици за полезна и конструктивна обратна връзка. Как да я използват мениджърите, за да генерират желаните поведения и резултати?

Изкуството на изслушването: Един от най-подценяваните начини да мотивираш служителите си и да повишиш общото ниво на ангажираност в екипа има свои собствени правила. В този модул разбираме кои са те…

Провеждане на работни срещи: Има специфика в заседанията на екип и индивидуалните разговори. Разглеждаме в детайли какво е нужно да повлияеш на един човек и на един екип.

Трудните разговори: всеки мениджър попада в трудни ситуации, където първоначално ти се иска да избегнеш разговора. Но това винаги води до по-лоши последици… Следвайки няколко прости насоки, общуването в трудни ситуации става по-лесно.

Бариери пред резултатно-ориентираната комуникация и как да ги преодолеем, използвайки коучинг подход в разговорите и някои комуникационни инструменти, за да навлезем в дълбочина при емоционално заредени разговори.

Това са само част от темите и като част от програмата, тя ще бъде настроена към спецификите на компанията и нейните бизнес цели. Допълнително съдържание може да бъде добавено (по избор от още 8 тренинг модула) или да бъде разработено в изцяло нови теми и тренинг активности.

Ползи за участниците

В този интензивен двудневен тренинг, участниците ще получат знание, техники и инструменти, които са продукт на над 15 години мениджърски опит, хиляди страници – от класически книги в областта до най-новите изследвания на Дъглас Стоун, Кармайн Гало, Робърт Чалдини и много други.

Сериозен плюс е интегрираният коучинг подход в програмата, който осигурява пространство за рефлексия върху научаванията на мениджърите. Коучинг подходът добавя стойност и чрез включените професионални техники за активно слушане и задаване на резултатно-ориентирани, а не обвиняващи и блокиращи разговорите въпроси.

Ползи за компаниите от по-доброто общуване в екипите

И ако приложат в практиката си нещата, които научават в този курс, участниците ще могат да:
– повишат личната си увереност да водят трудни разговори;
– да провеждат ефективни срещи за цели и резултати;
– да подобрят общуването си с колеги и служители;
– да провеждат мотивиращи, продуктивни срещи;
– да дават вдъхновяваща обратна връзка;
– да създадат високи стандарти за комуникация в екипите си.

Как постигаме целите на „Резултатно-ориентирана комуникация“

Проектирана като работилница за мениджмънт, програмата залага на учене чрез преживяване в разнообразни активности и практика на преподаваните умения. Без монотонни лекционни блокове и без Powerpoint презентации, стараем се да работим с казуси на участниците, за да пречупим научаванията през техния опит и предизвикателствата, които срещат в своята работа.

Програмата съдържа осем модула, всеки от които надгражда предходния. Състои от модел на резултатно общуване за всяка подтема, упражнения чрез преживяване и достатъчно пространство за рефлексия между участниците и извличане на принципи, готови за употреба веднага след тренинга.

И за да бъде максимално полезно обучението за участващите мениджъри, поканата към тях е всеки да постави свои работни цели – както за времето на тренинга, така и чрез план за продължаващо развитие.

Следващата стъпка

Джеймс Хюмс казва, че изкуството на комуникацията е езика на лидерството. Може би дръзко твърдение от човека, писал речите на четирима (!!!) американски президенти, сред които Рейгън и Айзенхауер. Умението да общуваш е пробният камък на успешните резултати в много области на живота. Добрата комуникация – как слушаме, как говорим, как показваме, че разбираме другите и как представяме своята позиция, е ключово за хората в лидерска роля.

И ако желаете да подкрепите способността на мениджърите във вашата организация да общуват ефективно?

Започнете, като им помогнете да подобрят всички умения, които не са на нужното ниво. Тези умения не им служат толкова добре, колкото би могло и вместо в предимство са по-скоро спънка.

Когато стъпим извън себе си и погледнем как общуваме, има почти сигурни корекции, които бихме могли да направим и за да слушаме, и да бъдем чути по-ефективно. Програмата „Резултатно-ориентирана комуникация“ прави точно това! Тя дава „моментна снимка“ на уменията на мениджърите, за да видят какво вече правят добре и кои области може да се нуждаят от известно развитие.

И то в сравнение с хора в същата култура и на сходни позиции!!!

Как точно обучението ще помогне на вашия екип да премине на следващото ниво? Разкажете ми повече за нуждите на вашата организация /екип/ сега на rosen@rosenrashkov.com или на 0878921000 и нека заедно потърсим най-удачната форма на партньорство. Благодаря!

%d блогъра харесват това: