Като мениджъри, колко често се сблъсквате с някой от тези проблеми:
– задават ви отново едни и същи въпроси;
– това, което е ясно казано, според вас, остава неразбрано от другите или е погрешно изтълкувано;
– водите диктувани от емоциите разговори;
– хората около вас отбягват вашата обратна връзка и не ви предлагат такава;
– избягвате целенасочено трудните разговори;
– разговорите с вашите хора са ваши монолози.

Замисляли ли сте се, че може би допринасяте за подобни затруднения? И каква е вашата роля за състоянието на комуникацията в екипите, в които участвате и/или управлявате?

Лошите разговори на мениджърите се превръщат в лошо изпълнение и лоши резултати.Росен Рашков

Не, няма да е пресилено да кажем, че уменията за общуване в офиса са сред ключовите предпоставки за успеха или провала на мениджърска кариера. Още от първите дни, когато заемаме лидерска позиция. Добрата новина е, че като всички други умения, и тези могат да бъдат усвоени. Нужно е придобиване на осъзнатост за фундаментите на професионалната комуникация и прилагането им всеки ден.

Описание на програмата

Целта на „Резултатно-ориентирана комуникация“ е да предостави на мениджърите знания, инструменти и техники, за да станат по-успешни в общуването. Фокусирана върху изцяло практически приложими умения, програмата работи с основите на общуването в професионална среда.

"Резултатно-ориентирана комуникация" е интензивен двудневен тренинг за развитие на умения за общуване

И след като мениджърите изградят солидно разбиране за най-важните елементи на успешната офис комуникация, те ще работят да развият свой личен стил на общуване чрез множество пркатически задачи и активности, влагайки своя досегашен опит, ценности и културни норми на организацията.

Темите на курса включват изследване на стиловете и целите на общуване, способността за влияние върху екипа чрез осъзната комуникация. Вместо с абстрактни теоретични модели, работим с множество ситуации от всекидневието на участниците, за да постигнем по-високо ниво на научаване чрез примери, които мениджърите разбират и приемат.

Резултатно-ориентирана комуникация – съдържание

Изграждане на ефективни разговори: Ясно разбиране от какво се състои ( и от какво има нужда) един мениджърски разговор, за да постигне своите цели.

Планиране на разговорите: По-целенасочено разбиране как да организират и ръководят своята комуникация мениджърите – полезно умение, особено при лидери с малък опит.

Търсене и предоставяне на обратна връзка: Работа за създаване на навици за полезна и конструктивна обратна връзка. Как да я използват мениджърите, за да генерират желаните поведения и резултати?

Изкуството на изслушването: Един от най-подценяваните начини да мотивираш служителите си и да повишиш общото ниво на ангажираност в екипа има свои собствени правила. В този модул разбираме кои са те…

Провеждане на работни срещи: Има специфика в заседанията на екип и индивидуалните разговори. Разглеждаме в детайли какво е нужно да повлияеш на един човек и на един екип.

Трудните разговори: всеки мениджър попада в трудни ситуации, където първоначално ти се иска да избегнеш разговора. Но това винаги води до по-лоши последици… Следвайки няколко прости насоки, общуването в трудни ситуации става по-лесно.

Бариери пред резултатно-ориентираната комуникация и как да ги преодолеем, използвайки коучинг подход в разговорите и някои комуникационни инструменти, за да навлезем в дълбочина при емоционално заредени разговори.

Това са само част от темите и като част от програмата, тя ще бъде настроена към спецификите на компанията и нейните бизнес цели. Допълнително съдържание може да бъде добавено (по избор от още 8 тренинг модула) или да бъде разработено в изцяло нови теми и тренинг активности.

Ползи за участниците

В тази практическа програма, участниците ще получат знание, техники и инструменти, продукт на близо 15 години мениджърски опит и изследвания на Дъглас Стоун, Кармайн Гало, Робърт Чалдини и много други.

А интегрираният коучинг подход в програмата осигурява пространство за рефлексия върху научаванията. Той добавя стойност и чрез включените професионални техники за активно слушане и задаване на резултатно-ориентирани, а не обвиняващи и блокиращи разговорите въпроси.

Ползи за компаниите от по-доброто общуване в екипите

И ако приложат в практиката си нещата, които научават в този курс, участниците ще могат да:
– повишат личната си увереност да водят трудни разговори;
– да провеждат ефективни срещи за цели и резултати;
– да подобрят общуването си с колеги и служители;
– да провеждат мотивиращи, продуктивни срещи;
– да дават вдъхновяваща обратна връзка;
– да създадат високи стандарти за комуникация в екипите си.

Как постигаме целите на „Резултатно-ориентирана комуникация“

В нашата работилница за мениджмънт залагаме на учене чрез преживяване в разнообразни активности и практика на преподаваните умения. Работим с казуси на участниците и пречупваме научаванията през техния опит и предизвикателствата, които срещат в своята работа.

Всеки модул в програмата надгражда предходния. Модел на резултатно общуване допълваме с преживявания и рефлексия между участниците. Извличаме принципи, готови за употреба веднага след тренинга. И за да бъде максимално полезно обучението за участващите мениджъри, всеки поставя свои работни цели – както за времето на тренинга, така и чрез план за продължаващо развитие.

Следващата стъпка

Джеймс Хюмс казва, че изкуството на комуникацията е езика на лидерството.

Може би дръзко твърдение от човека, писал речите на четирима (!!!) американски президенти, сред които Рейгън и Айзенхауер. Добрата комуникация – как слушаме, как говорим, как показваме, че разбираме другите и как представяме своята позиция, е ключово за хората в лидерска роля.

И ако желаете да подкрепите способността на мениджърите във вашата организация да общуват ефективно?

Започнете, като им помогнете да подобрят всички умения, които не са на нужното ниво.

Програмата „Резултатно-ориентирана комуникация“ дава „моментна снимка“ на уменията на мениджърите, за да видят какво вече правят добре и кои области може да се нуждаят от известно развитие.

И то в сравнение с хора в същата култура и на сходни позиции!!!

Как обучението ще помогне на вашия екип да премине на следващото ниво? Разкажете ми повече за нуждите на вашата организация /екип/ сега на rosen@rosenrashkov.com или на 0878921000

%d блогъра харесват това: