Резултатно-ориентирана комуникация

Като мениджъри, колко често се сблъсквате с някой от тези проблеми

 • задават ви отново и отново едни и същи въпроси;
 • това, което е ясно казано, според вас, остава неразбрано от другите или е погрешно изтълкувано;
 • водите диктувани от емоциите разговори;
 • хората около вас отбягват вашата обратна връзка и не ви предлагат такава;
 • избягвате целенасочено трудните разговори;
 • разговорите с вашите хора са ваши монолози.

А може би допринасяте за подобни затруднения? Доколко сте наясно какво влияние имате за състоянието на диалога в екипите, в които участвате и/или управлявате?

Лошите разговори на мениджърите се превръщат в лошо изпълнение и лоши резултати.“ Росен Рашков

Да, уменията за общуване са сред ключовите предпоставки за успеха или провала на мениджърска кариера – още от първите дни, когато заемаме лидерска позиция.

Добрата новина е, че като всички други умения, те могат да бъдат усвоени. И в „Резултатно-ориентирана комуникация“ получавате фундаментите на професионалното общуване.

Описание на програмата

Целта на „Резултатно-ориентирана комуникация“ е да предостави на мениджърите знания, инструменти и техники, за да станат по-успешни в общуването. Фокусирана върху изцяло практически приложими умения, програмата работи с основите на общуването в професионална среда.

От 1 до 10, където 1 е „не е“, а 10 – „супер сме“, доколко е качествена обратната връзка в екипите ви?

Целта е мениджърите да изградят солидно разбиране за най-важните елементи на успешната комуникация. Също – да изгладят своя личен стил на общуване чрез практически задачи и активности, влагайки своя досегашен опит, ценности и културни норми на организацията.

Темите на курса включват изследване на стиловете и целите на общуване, способността за влияние върху екипа чрез осъзната комуникация. Вместо с абстрактни теоретични модели, работим със ситуации от всекидневието, които мениджърите разбират и приемат, за да постигнем повече дълбочина на научаванията.

Целта е мениджърите да изградят солидно разбиране за най-важните елементи на успешната комуникация. Също – да изгладят своя личен стил на общуване чрез практически задачи и активности, влагайки своя досегашен опит, ценности и културни норми на организацията.

Темите на курса включват изследване на стиловете и целите на общуване, способността за влияние върху екипа чрез осъзната комуникация. Вместо с абстрактни теоретични модели, работим със ситуации от всекидневието, които мениджърите разбират и приемат, за да постигнем повече дълбочина на научаванията.

Резултатно-ориентирана комуникация – съдържание

Изграждане на ефективни разговори: Ясно разбиране от какво се състои (и от какво има нужда) един мениджърски разговор, за да постигне своите цели.

Планиране на разговорите: Как да организират и ръководят своята комуникация мениджърите – полезно умение, особено при лидери с малък опит.

Търсене и предоставяне на обратна връзка: Работа за създаване на култура на конструктивна двустранна обратна връзка. Как да я използват мениджърите, за да генерират желаните поведения и резултати?

Къде в общуването си вашите мениджъри имат най-сериозна работа?

Изкуството на изслушването: Подценен начин да мотивираш хората си, който има свои правила. В този модул разбираме кои са те…

Провеждане на работни срещи: Има специфика в заседанията на екип и индивидуалните разговори. Разглеждаме в детайли какво е нужно да повлияеш на един човек и на един екип.

Трудните разговори: всеки мениджър има разговори, които би искал да избегне. И, за съжаление, се случва често – винаги с по-лоши последици…

Бариери пред резултатно-ориентираната комуникация и как да ги преодолеем.

Това са само част от темите и като част от програмата, тя ще бъде настроена към спецификите на компанията и нейните бизнес цели. Допълнително съдържание може да бъде добавено (по избор от още 8 тренинг модула) или да бъде разработено в изцяло нови теми и тренинг активности.

Ползи за участниците

В тази практическа програма, участниците ще получат знание, техники и инструменти, продукт на близо 15 години мениджърски опит и изследвания на Дъглас Стоун, Кармайн Гало, Робърт Чалдини и много други.

А интегрираният коучинг подход в програмата осигурява пространство за рефлексия върху научаванията. Той добавя стойност и чрез включените професионални техники за активно слушане и задаване на резултатно-ориентирани, а не обвиняващи и блокиращи разговорите въпроси.

И ако приложат в практиката си нещата, които научават в този курс, участниците ще могат да:

 • повишат личната си увереност да водят трудни разговори;
 • да провеждат ефективни срещи за цели и резултати;
 • да подобрят общуването си с колеги и служители;
 • да провеждат мотивиращи, продуктивни срещи;
 • да дават вдъхновяваща обратна връзка;
 • да създадат високи стандарти за комуникация в екипите си.

Как постигаме целите на „Резултатно-ориентирана комуникация“

В нашата работилница за мениджмънт залагаме на учене чрез преживяване в разнообразни активности и практика на преподаваните умения. Работим с казуси на участниците и пречупваме научаванията през техния опит и предизвикателствата, които срещат в своята работа.

Всеки модул в програмата надгражда предходния. Модел на резултатно общуване допълваме с преживявания и рефлексия между участниците.

Извличаме принципи, готови за употреба веднага след тренинга. И за да бъде максимално полезно обучението за участващите мениджъри, всеки поставя свои работни цели – както за времето на тренинга, така и чрез план за продължаващо развитие.

Следващата стъпка

Джеймс Хюмс казва, че изкуството на комуникацията е езика на лидерството.

Може би дръзко твърдение от човека, писал речите на четирима (!!!) американски президенти, сред които Рейгън и Айзенхауер. Добрата комуникация – как слушаме, как говорим, как показваме, че разбираме другите и как представяме своята позиция, е ключово за хората в лидерска роля.

И ако желаете да подкрепите способността на мениджърите във вашата организация да общуват ефективно?

Започнете, като им помогнете да усвоят изкуството на комуникацията.

Програмата е достъпна присъствено и онлайн, на български и английски език, в гъвкави времеви формати. Поискайте оферта или ми разкажете повече за нуждите на вашата организация /екип/ сега на rosen@rosenrashkov.com или на 0878921000

НЕКА ДА РАЗГОВАРЯМЕ

Запазете час за среща с мен на rosen@rosenrashkov.com или ми задайте въпросите си на 0878921000 и заедно ще изберем най-удачната форма за партньорството ни. 

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ