Лидерски програми

Има много причини да развивате хората в организацията си. Така осигурявате нови знания и умения за участниците, но и създавате конкретни предимства за компанията. Но нека, преди да преминем към ползите, да си зададем някои въпроси, неизбежни за времето, в което живеем.

ОБУЧЕНИЯ

ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Чрез познаването на действителните способности на екипа си, лесно ще можете да моделирате и изисквате от хората си адекватни резултатно-ориентирани поведения. 

Защото едва ли всички Ваши служители са с еднакъв стаж и опит. Навременните обучения позволяват да повишите общото ниво и да уеднаквите стандартите. Това е жизнено важно, ако желаете да изградите гъвкава и еднородна фирмена култура. Да водиш с личен пример означава и това.

l

РЕЗУЛТАТНО ОРИЕНТИРАНА КОМУНИКАЦИЯ

Живеем във времена, когато текучеството е нарастващ проблем и тенденциите да сменяш работа на всеки 2-3 години са факт.

Периодичните инвестиции в развитие от страна на фирмата могат да ограничат тези процеси. Хората Ви оценяват грижите, които едва ли биха получили на друго място и Ви се отблагодаряват с по-висока ангажираност и ефективност. 

R

ТРЕНИНГ „УМЕНИЯ ЗА НОВИ МЕНИДЖЪРИ“

Какви шансове за успех давате на вашите нови мениджъри? Ако единственото постоянно нещо в организацията е промяната, добра метафора за нея е движението на хората в йерархията и. Експерти и добри изпълнители правят следващата си кариерна стъпка и вече са мениджъри! Получават възможности да влеят свежи идеи и енергия в развитието на организацията. А успехите в първите месеци на новата им позиция до голяма степен определят и бъдещото им развитие.

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Тренингът „Отговорност и отчетност за мениджъри“ отговаря на един от най-задаваните въпроси към мен в тренинг зала през последните три години. Макар и формулиран различно от стотици мениджъри, обобщено би изглеждал така:

l

КОУЧИНГ УМЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ - ТРЕНИНГ ПРОГРАМА

Предизвикателство за мениджъра е да намери баланс между изпълнение на целите и развитие на хората си. В едната крайност е прекален фокус върху постигане на резултати, който прегаря хората. Създава се и текучество, като често си тръгват талантите, търсещи повече възможности за развитие. При фокус върху по-бавния процес на развитие, мениджърите рискуват да не изпълнят целите. Което би поставило под натиск тях и екипите им. Тогава, как би изглеждал балансът?

R

КРЕАТИВНОСТ ЗА МЕНИДЖЪРИ - ТРЕНИНГ ПРОГРАМА

Какви емоции предизвиква във вас думата „креативност“? Кои са истински креативните хора във вашата организация? Какво място заема креативността в ежедневната ви работа? И какво би се променило, ако животът ви стане една идея по-креативен в създаване и постигане на вашите професионални и лични цели?

И така, нуждаете се от мениджърски обучения в компанията си през следващите 6 месеца?

  • Вижте тези тренинг програми
  • „Резултатно-ориентирана комуникация“
  • „Ефективност за мениджъри„
  • „Креативност за мениджъри“
  • „Умения за нови мениджъри„

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Никола Димов - предприемач в сферата на образованието

Благодарение на работата ни се радвам на силно позитивно развитие и поредица от резултати сред които бих открил най-ярко..

Пламен Петров - управляващ партньор „Equinox Partners“LTD, Intunity ACC Coach

„Росен е опитен коуч с пълноценно използване на коучинг компетенции, съобразени със стандартите на ICF..

ВЕСЕЛА КРЪСТЕВА - ФИЗИОТЕРАПЕВТ, СОБСТВЕН БИЗНЕС

„За първи път работя с професионален коуч за планирането на важен бизнес проект.

Научи повече за клиентите с които работим!

НЕКА ДА РАЗГОВАРЯМЕ

Запазете час за среща с мен на rosen@rosenrashkov.com или ми задайте въпросите си на 0878921000 и заедно ще изберем най-удачната форма за партньорството ни. 

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ