Има много причини да развивате хората в организацията си.

Така осигурявате нови знания и умения за участниците, но и създавате конкретни предимства за компанията. Но нека, преди да преминем към ползите, да си зададем някои въпроси, неизбежни за времето, в което живеем.

Програмата "Ефективност за мениджъри" е практически ориентирано обучение с интегриран коучинг подход за преодоляване на реални предизвикателства пред мениджърите в компанията.

Какво се случва, ако развитието на бизнеса изпревари развитието на служителите в компанията?

А какво се случва, ако служителите очакват развитие и не го получат? 

Какво се случва с бизнеса, ако конкуренцията не инвестира в знания и умения, но Вие го направите? 

Чрез познаването на действителните способности на екипа си, лесно ще можете да моделирате и изисквате от хората си адекватни резултатно-ориентирани поведения. 

Защото едва ли всички Ваши служители са с еднакъв стаж и опит. Навременните обучения позволяват да повишите общото ниво и да уеднаквите стандартите. Това е жизнено важно, ако желаете да изградите гъвкава и еднородна фирмена култура. Да водиш с личен пример означава и това.

Програмата за резултатно-ориентирана комуникация е мениджърско обучение за подобряване на общуването в екипа - и чрез това, резултатите на мениджърите

Искаш да възпиташ в служителите си дух на инициатива и креативност?

Какъв по-добър начин от това да покажеш, че цениш развитието от тренинг на реални нужди?

Живеем във времена, когато текучеството е нарастващ проблем и тенденциите да сменяш работа на всеки 2-3 години са факт.

Периодичните инвестиции в развитие от страна на фирмата могат да ограничат тези процеси. Хората Ви оценяват грижите, които едва ли биха получили на друго място и Ви се отблагодаряват с по-висока ангажираност и ефективност. 

"Коучинг умения за мениджъри" дава нов инструмент на съвременните мениджъри за справяне с множеството предизвикателства в тяхната работа и е сред най-търсените фирмени обучения.

В свят, в който хората говорят активно, новините, че Вие инвестирате в персонала, са чудесни.

Първо, Вие си осигурявате подготвени вътрешни кадри за бъдещи повишения. Второ – и по-важно, превръщате се в привлекателна възможност за нови таланти, особено сред по-младото поколение. 

И на последно място – чудесна възможност за изграждане на по-добри връзки между отделните членове на екипа в неформална обстановка.

И така, нуждаете се от мениджърски обучения в компанията си през следващите 6 месеца?

Вижте тези тренинг програми:
Резултатно-ориентирана комуникация“ 
Ефективност за мениджъри
Креативност за мениджъри“ 
Умения за нови мениджъри

Или, свържете се с мен, за да създадем най-подходящата за Вашите нужди програма в областта на мениджърската ефективност. 

Росен Рашков
0878 921000
rosen@rosenrashkov.com 

%d bloggers like this: