Култура

Какво ви е нужно за успешен екип?

Има много различни рецепти и дори в екипи на едно ниво, в същата организация, можете да откриете уникални комбинации от специфични качества, опит, лидерски стилове и т.н.

Но през годините, като част от успешни екипи или техен партньор, забелязах две сходни измерения, които определят дали ще имат повече постижения или разочарования. Ето кои са те:

Талант

Мислете за съвкупността от умения в екипа, които им позволяват да изпълняват целите си на високо ниво СЕГА + потенциалът да отговорят на БЪДЕЩИ предизвикателства. Тоест, важно е да имате хора, компетентни сега.

Но дори по-важно е те да имат желание и способност (две различни неща), за да надграждат уменията си занапред.

Култура

Тя е съвкупност от ЗАЩО (вярвания и ценности) и КАК (качеството на отношенията и начините на екипа да постига целите си). 

Великият Питър Дракър има брилянтно прозрение:

Културата изяжда стратегията за закуска!

Тост, независимо какви цели поставяте и каква стратегия сте начертали за постигането им, дали ще ги постигнете или не, зависи от това как хората взаимодействат помежду си, разрешават конфликти, изпълняват отговорности и роли и следват правилата на компанията.

Моделът

Съчетавайки талант и култура, ще получите и няколко типа екипи, които вероятно сте виждали, а може би сте били и част от тях.

1. Токсичен екип – ниско ниво на талант и лоши отношения – вътре и навън – с клиенти или други отдели. Хората нямат капацитета да изпълнят целите си, а ниските резултати водят до грешки, обвинения и неудовлетворение. Тук се раждат заобикалянията.

2. „Екип от еднолични търговци“ – така го определяше мой ръководител някога – компетентни съотборници с лоша култура. Конфликти заради Его. Заради нездравословна конкуренция липсват споделяне и подкрепа. Често личните приоритети са пред екипните цели. А може и да са в конфликти с други звена в компанията, защото гледат само своята микро картина.

3. Учещ екип – хора с по-ниска компетенция и добра култура. Те съзнават, че имат нужда от знания и умения, търсят помощ – вътре в екипа и в компанията, защото за тях целите на екипа и организацията са с първи приоритет. За тях развитието е в намиране на нови, позитивни начини да изпълнят целите си.

4. Екип с трайно високо представяне:членовете му имат достатъчно талант и зрялост, за да разбират, че „приливът повдига всички лодки“. Има учене и подкрепа, има и „саможертва“ – съотборници, които с готовност вършат „черната“ работа, без която не биха успявали. Но може би най-важната характеристика – хората се държат отговорни помежду си за резултатите.

p.s. Помислете за вашия настоящ екип. До кой от описаните типове ви изглежда най-близък? Защо?

А може би ще откриете елементи от няколко типа?

Това е съвсем ОК, защото най-често ще откриете пети вид,  Business as usual-екипите – онези, чиито резултати не са лоши, но са стигнали своеобразно плато. Членовете им са с достатъчно опит и компетенции, за да имат своите моментни постижения.

Но за да са наистина успешни?

Липсва култура на предизвикателства, продуктивни конфликти и поемане на рискове, за членовете приоритет са добрите колегиални отношения и комфорта на статуквото.

 Изграждането на ефективни екипи е сред ключовите теми в нашата лидерска тренинг програма, създадена за компании, които вярват, че пътят към устойчиви резултати минава през развитието на хората им. Поискайте оферта на rosen@rosenrashkov.com – Росен Рашков

0 коментара

Подобни публикации