Увереност

Увереност.

Една и съща тема в два много различни разговора. Първият – с предприемач в началото на четирийсетте, с няколко успешни бизнеса зад гърба си.

Вторият – с група ученици, които все още преживяват неуспеха си на предварителните изпити по биология.

И въпроси, на които се опитваме да намерим отговор:

От къде идва и какво е увереността? Къде в нас е скрита, за да я намерим, когато ни е най-нужна? Има ли рецепта за нея?

Защото всички имаме моменти, в които сякаш не достига. 

Спектърът

Изследвайки темата, забелязах, че понякога хората са склонни да приемат увереността като някакво фиксирано състояние – или я имаш, или я нямаш.

И да, тя има своята стойност по подразбиране за всеки от нас.

Защото е уникален коктейл от нашите вярвания по отношение на себе си и на света, минал опит, нагласи, способности, знание, умения, подготовка и други неща.

Но според мен това не е цялата истина.

Има много голяма сива зона, в която увереността е умение. И вие можете да го развивате. Още повече, тя е и ситуационно умение. Например…

Уверени сте в ежедневната си работа и я вършите със затворени очи, но когато трябва да я представите пред целия отдел, сте неуверени. Неуверени сте на първа среща с човек, когото харесвате, а няколко часа преди това уверено сте водили преговори за важна сделка. 

No alt text provided for this image
Къде в спектъра се намирате вие днес?

Сигурно имате и свои примери, за това, което се опитвам да покажа: всеки ден ние сме някъде в особения спектър между увереност и съмнение.

Как да се придвижим от съмнение към увереност?

Тези няколко стъпки биха могли да помогнат: 

1. Да изясня какво искам да постигна

В ситуацията и по принцип, ясната посока (и цел) ви прави решителни, неяснотата ви разколебава.

Сравнете „искам развитие“ и „искам да поема ръководството на екип в тази фирма в следващите 12 месеца.“

2. Избор на тактика

Когато целта е ясна, да разбера как да я постигна.

А търсенето и намирането на възможности ви прави проактивни, което на свой ред изгражда увереност.

3. Мога ли наистина?

Дори и да имате ясна цел и очертан път към нея, способни ли сте да го извървите?

Някога работех за шеф с много високи, но понякога неясни очаквания. Той изискваше много от нас и когато по някаква причина не отговаряхме на стандартите му, ни критикуваше сурово.

С времето почнах да си мисля, че не справям добре.

И въпреки че реално имах повече знания и опит от хората в други екипи, чиито мениджъри са с по-ниски очаквания, когато се появи по-висока позиция, за нея кандидатстваха другите, а не аз.

Урокът, който научих от това, е че оценката на нашите способности понякога е много субективна и зависи не от реалната ни компетентност, а как се чувстваме.

За да имате реалистична самооценка, която дава увереност, търсете честна и редовна обратна връзка, по възможност от различни източници.

4. Какъв резултат очаквам – съзнателно или не

Защото песимизмът лесно прераства в съмнение, а съмнението – в отлагане или половинчати, нерешителни действия.

Когато очаквате добри резултати, сте по-смели.

Според моя опит, дори реалистичните очаквания ни правят по-уверени по пътя към целта.

5. Как приемам неуспехите

Понякога можеш да направиш всичко правилно и все пак да не успееш.

Как работиш с грешките и провалите е ключово умение за твоята увереност. Ако неуспехът ти влезе в главата и го превърнеш в историята, която те определя, ще се обвиняваш и самобичуваш отново и отново. А това не помага за добра увереност, нали?

Ако погледнеш на грешките като информация?

Ще ги приемеш като възможност да си вземеш уроците от ситуацията.

А когато се учиш и развиваш, увереността е естествена последица.

=-=-=

Rosen Rashkov е leadership trainer & coach на ръководители и екипи, лектор и автор на The Leadership Workshop – първият newsletter на български език за лидерство в LinkedIn, с над 4100 последователи в цял свят.

От 2017 Росен си партнира с над 30 водещи български и международни компании в мениджърски тренинг програми и екипен/индивидуален coaching – за развитието на модерно мислещи лидери и екипна култура, основана на комуникация и отговорност.

Говорете с Росен за лидерски тренинг програми и коучинг на rosen@rosenrashkov.com и/или 0878921000

0 коментара

Подобни публикации