Предизвикателство за мениджъра е да намери баланс между изпълнение на целите и развитие на хората си.

В едната крайност е прекален фокус върху постигане на резултати, който прегаря хората. Създава се и текучество, като често си тръгват талантите, търсещи повече възможности за развитие.

При фокус върху по-бавния процес на развитие, мениджърите рискуват да не изпълнят целите. Което би поставило под натиск тях и екипите им.

Тогава, как би изглеждал балансът и възможен ли е?

Коучинг като инструмент на съвременните мениджъри

А какво ще кажете за работен стил, подкрепящ мениджърите да установят високи стандарти на представяне и едновременно – позволяващ учене и прилагане в хода на ежедневната работа?

Помислете за миг за своята кариера. Колко ценно би било за вас да имате лидер, който е високо ангажиран с вашето кариерно развитие в компанията? Лидер, който вместо да микроменажира, ви подкрепя да учите от опита си и да подобрявате представянето си чрез по-добри решения и поемане на правилните отговорности в работата?

Коучинг е и работа през осъзнатост. Какви са поведенческите и мисловните модели в работата, които по-скоро пречат. Как да ги осветлим и променим към продуктивни навици? И не изисква допълнително време, а е процес от ежедневни научавания – в стандартни 1-to-1 и екипни срещи, но и в спонтанни прояви на ситуационно лидерство.

Коучинг умения за мениджъри - тренинг програма за развитие на ключови изпълнители в компанията

Към кого е насочена“Коучинг умения за мениджъри“

Тренинг програмата е подходяща за ключовите изпълнители и талантите, в които компанията вижда своите бъдещи лидери. И вярваме, че истинската стойност за компанията носят хората, които минават успешно през няколко нива на управление и отговорности.

Те съчетават добра работна етика с познаване на фирмените процеси и ангажираност към резултатите. И за да се развиват, нужно е да им създадете пространство за изява и да ги подхранвате с качествена, резултатно-ориентирана обратна връзка. И как да я Съз-Дадем заема централно място в „Коучинг умения за мениджъри“… Но, разбира се, има и още…

Съдържание на програмата

Коучинг за представяне – фокус върху постигане на резултати от мениджъра и екипа му чрез развитие на поведения, нагласи и навици според изискванията на професията.

I. Обща част – изясняваме принципите на коучинг, ползите и начините за ефективно прилагане в работата на мениджърите, както и кои са пречките коучинг да не се случи. Разглеждаме и в кои случаи коучинг не е подходящ – ситуации, хора, решения.

Работим с част от основните коучинг компетенции, както са формулирани от International Coach Federation – изграждане на нужното за процеса доверие, провеждане на качествени разговори, създаване на устойчиви цели и проследяване на изпълнението им чрез провокиране на отговорност и отчетност в служителите.

II. Специална част – в две отделни направления, всяка със собствен набор от практики и готови за работа инструменти за мениджъри.

Коучинг за развитие – насочена към планиране на кариерата чрез развитие на уменията на хората в екипите и самите мениджъри.

Провеждане на програмата

Целта на „Коучинг умения за мениджъри“ е да достави практически полезно съдържание, в готов за употреба вид, поднесено в достъпен и разбираем за мениджърите формат като:

Използваме отворено тренинг пространство, което да улесни движението и взаимодействието.
Вместо суха лекционна част – дейности в група за извличане на опит, решения и предизвикателства;
Преживяване на тренинг принципите чрез учещи активности според динамиката на екипа;
Осигурено пространство за рефлексия чрез споделяне и дискусии;
Целеполагане и самооценки за измерване на прогреса в обучението.

А коучинг подходът в проектиране на активностите и дискусиите дава възможност за задълбочени научавания и изследване на нови гледни точки.

Проверете за свободни дати и поискайте оферта за „Коучинг умения за мениджъри“ днес на rosen@rosenrashkov.com или ми разкажете повече за тренинг нуждите на Вашата организация на 0878921000 Росен Рашков.

%d блогъра харесват това: