Коучинг умения за мениджъри – тренинг програма

Предизвикателство за мениджъра е да намери баланс между изпълнение на целите и развитие на хората си.

В едната крайност е прекален фокус върху постигане на резултати, който прегаря хората. Създава се и текучество, като често си тръгват талантите, търсещи повече възможности за развитие. При фокус върху по-бавния процес на развитие, мениджърите рискуват да не изпълнят целите. Което би поставило под натиск тях и екипите им.

Тогава, как би изглеждал балансът?

Коучинг като инструмент на съвременните мениджъри

Представете си мениджърски стил, с който да установите високи стандарти на представяне и едновременно – позволяващ учене и прилагане в хода на ежедневната работа?

Помислете за миг за своята кариера. Колко ценно би било за вас да имате лидер, който е високо ангажиран с вашето кариерно развитие в компанията? Лидер, който вместо да микроменажира, ви подкрепя да учите от опита си и да подобрявате представянето си чрез по-добри решения и поемане на правилните отговорности в работата?

Коучинг е осъзнатост.

Кoи поведенчески и мисловни модели в работата по-скоро пречат? Как да изградите продуктивни навици? И не изисква допълнително време, а е процес от ежедневни научавания – в стандартни 1-to-1 и екипни срещи, но и в спонтанни прояви на ситуационно лидерство.

Мениджърите, които поставят ясни очаквания, гарантират, че усилията на хората се харчат правилно по правилния начин

Към кого е насочена „Коучинг умения за мениджъри“

Подходяща е за ключовите изпълнители и талантите, в които компанията вижда своите бъдещи лидери. Подходяща е и за мениджъри, които интензивно общуват с хората си.

А коучинг е начин да предадеш нататък знанието, натрупано по пътя.

Вярвам, че истинската стойност за компанията идва от хора, минали успешно през няколко нива на управление и отговорности. Те съчетават добра работна етика с познаване на фирмените процеси и ангажираност към резултатите. И за да се развиват, нужно е да ги овластите и да ги подхранвате с качествена, резултатно-ориентирана обратна връзка. Тя е ключовата тема в „Коучинг умения за мениджъри“… Но, разбира се, има и още…

Съдържание на програмата

Създаваме практики от съществено значение за работата на мениджърите и удовлетворението в екипите.

Работим с принципите на коучинг и как ефективно да бъдат приложени. Изясняваме кои са пречките коучинг да не се случи. Разглеждаме и в кои случаи коучинг не е подходящ – ситуации, хора, решения. Основните коучинг компетенции, както са формулирани от International Coach Federation, са по своята същност важни лидерски навици.

Например – изграждане на психологическа сигурност и доверие, провеждане на качествени разговори, създаване на устойчиви цели и проследяване на изпълнението им чрез провокиране на отговорност и отчетност в служителите.

Обратната връзка е най-ценна, когато тласка екипа към нови висоти, като позитивно маркира успехите и пренасочва неправилно вложените усилия.

Независимо дали целта на компанията е коучинг за високо представяне или за развитие на хората, мениджърите ще получат нужните техники и инструменти да постигнат резултатите, които се очакват от тях.

Провеждане

Целта на „Коучинг умения за мениджъри“ е да достави практически полезно съдържание, в готов за употреба вид, в достъпен и разбираем за мениджърите формат като:

Използваме отворено тренинг пространство, което да улесни движението и взаимодействието.
Вместо суха лекционна част – дейности в група за извличане на опит, решения и предизвикателства;
Преживяване на тренинг принципите чрез учещи активности според динамиката на екипа;
Осигурено пространство за рефлексия чрез споделяне и дискусии;
Целеполагане и самооценки за измерване на прогреса в обучението.

А коучинг подходът в проектиране на активностите и дискусиите дава възможност за задълбочени научавания и изследване на нови гледни точки.

Поискайте оферта или допълнителна информация за „Коучинг умения за мениджъри“ на rosen@rosenrashkov.com или ми разкажете повече за тренинг нуждите на Вашата организация на 0878921000 – Росен.

НЕКА ДА РАЗГОВАРЯМЕ

Запазете час за среща с мен на rosen@rosenrashkov.com или ми задайте въпросите си на 0878921000 и заедно ще изберем най-удачната форма за партньорството ни. 

ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ