Стиловете, които почти всички обучители използват при създаване и провеждане на тренинг са продукт на техните лични убеждения за целите на обучението и как те могат най-добре да допринесат за постигането на тези цели. Съответно, всеки стил има свой отличителен фокус и свързани с това нагласи, поведения и резултати.

Къде е вниманието на тренера ще определи стила на воденото от него обучение като интерактивен продукт от две измерения: върху КАКВО е фокусиран и КОЙ е фокусът на вниманието, докато инструкторът инструктира. Всяко измерение е функция от две групи проблеми.

Измерението „КАКВО“

1. Загриженост за качеството на съдържанието и обема на презентацията и

2. Загриженост за научаванията и изживяването на участниците

Измерението „КОЙ“

1. Загриженост за представянето на обучителя и как го виждат участниците и

2. Загриженост колко ефективно или положително хората в зала практикуват, обмислят, обсъждат или прилагат нови умения.

Четири стила са характерни за повечето професионални обучители

Обучители: Професорът

Типът обучители, които виждат себе си основно като презентатори.

Силно загрижени за своя имидж, техниката и гладкостта на говоренето и създаването на правилно впечатление. В подобни обучения атмосферата е формална и подчертава границата между тренер и участници.

Ползата – съдържанието обикновено е добре проучено, често много богато на допълнителна информация, планирано и организирано.

Ценят времето, което е и плюс, и минус. Плюс, защото планират лекционно съдържание, което им позволява да съсредоточат вниманието върху себе си, да контролират времето и да покрият теми, които смятат за важни . Минус, защото това може да се отрази на дискусията, която не е приоритет за тренера.

Минус – тенденция за прекомерна употреба или неправилно използване на медии като видео или слайдове, с които представят големи количества информация за кратки интервали от време и натоварват участниците.

Стилът не е толкова ефективен, когато от учащите се очаква действително развитие на умения или промяна в поведението. Може да е подходящо за промяна на отношението; обаче, промените, произведени по този метод, обикновено са краткотрайни, освен ако няма последваща работа за засилването им.

Търговецът

Неговата цел е съдържанието – доколко е положително прието и разбрано. Ученето е отговорност на участника и в резултат може да се случи или да не се случи. Затова, търговците са склонни да съсредоточат вниманието си върху как участниците реагират на съдържанието.

Създават комфортна среда за учене, насърчават учащите се, отговарят на въпроси, променят темпото на програмата и т.н. В сравнение с „професорите“ са по склонни да стартират дискусия, за да задържат интереса и вниманието.

Насърчават водене на бележки в тренинга, за да подпомогне възприемането на материала. Използват задачи за домашна или предварителна работа за подсилване на съдържанието, а в хода на обучението задават въпроси доколко включените теми допадат на групата.

Рискът – участниците да харесат съдържанието е по-важно от това обучаемите да станат специалисти в него. Стилът не е удачен, когато се очаква учащите да имат изцяло нови поведения в резултат на обучението, а по-скоро за изграждане на успоредни научавания към теми, по които участниците вече са експерти – например в търговски тренинг за надграждане на техники.

„Шоуменът“ като стил на обучители

Тук имаме ясен фокус върху резултатите от обучението, но също така нагласата, че хората ще учат най-добре от тренери, които харесват. Те имат сходни притеснения за личния имидж като „професорите“. И са загрижени за адекватната демонстрация на експертиза.

„Шоумените“ мислят повече за своята въвлеченост в тренинга и се позиционират като ролеви модели. Предпочитат да създават научавания чрез личен пример – демонстрации или истории, отколкото да развият групови активности. Когато използват повече методи на участие, „шоумените“ са склонни да упражняват строг контрол и да станат неразделна част част от процеса на обучение.

Тъй като тези обучители вярват, че групата трябва да бъде „вдъхновена“, често сесиите са проектирани да бъдат силно мотивиращи или забавни. Това може да бъде ефективно, но рискът е прекалената обвързаност на научаванията с „Начина на тренера“ – когато участниците се върнат в работна среда, където този начин е неприложим, има спад в мотивацията при опит за прилагане на нови умения в работата.

Втори риск – особено при вътрешни обучители, е да възпитат криворазбрана лоялност към тренера, когото участниците приемат като единствен авторитет и да го превърнат в частен support и изповедник. И също – по време на тренинга да пренебрегнат съдържание за сметка на лично влияние върху определени точки.

Този стил вероятно е най-подходящ за семинари за личен растеж, продажбени срещи и програми, които са предназначени да „презареждат батериите“ на участниците.

Треньорът

При този стил вниманието на учащите се фокусира върху самите тях през повечето време.

Тези обучители виждат ролята си повече като фасилитатори на учебния опит, отколкото като презентатори на информация. Търсят стойност във възможност участниците да се представят по нови начини.

Фокусът е върху развитието на уменията, изграждането на доверие и прилагането, а не върху заучаване на информация сама по себе си. „Треньорите“ търсят наблюдение на резултатите през промяна в поведението. Този тип обучители прекарват много по-малко време „обучавайки“. Създадената неформална атмосфера има по-малък натиск върху тренера да мотивира или забавлява.

Използването на високо съотношение на дейности за саморефлексия и групови дейности позволява на участниците да се мотивират
и се забавляват. Отговорността за изпълнение всъщност се прехвърля от инструктора към тях.

Обучителят има тема, но съдържанието се определя повече от конкретни нужди на обучаемия и по-малко от това, което тренерът смята, че може да бъде добро за учащите.

Вместо да изсикват учащите да разбират и приемат нови идеи и модели, „треньорите“ използват въпроси, дискусии, самостоятелно обучение, групова работа и други, включващи техники, за да доведат учащите до заключения, но позволяват на учащите да поемат ангажиментите сами по себе си.

Стилът „треньор“ е най-ефективен при тренировъчни ситуации, при които изграждането на умения и промяната в поведението са основни проблеми. Рисковете на този стил са тенденциите да се игнорират ограниченията във времето, да се прескача важни проблеми със съдържанието, да се загуби контрол над класа, да се изключат учащите, които са свикнали с по-традиционните учебни стилове или да се влияе прекалено от възприемането на учащите за собствените им нужди.

Когато знаем всичко това…

Имайки яснота за четирите стила и целите на презентацията пред нас (или отделни нейни части), ще можем осъзнато да изберем свой начин, който е най-добър в конкретния контекст. Обикновено в тренинг програма има нужда от всички 4 стила и в гъвкавото превключване между тях е истинската стойност за участниците.

Въпросите, които можем да си зададем, както преди тренинг, така и за саморефлексия в залата, са:
Чрез кой стил мога най-добре да изпълня целите на обучението?
Къде рискувам да използвам неподходящ стил и как да се предпазя?
Кой стил в момента ми е най-често използван и какви са предимствата и недостатъците от това?
Кой стил използвам най-малко и какви са причините?

А отговорите им ще ни дадат важна насока за продължаващото ни развитие като обучители!

Обучители, кой е вашият стил?
%d bloggers like this: