Как мениджърът да създаде или повиши нивото на психологическа сигурност в хората си?

Психологическа сигурност е темата днес. Но първо,каня те да помислиш колко често хората идват при теб с нови идеи?

Вземи отрязъка от началото на месеца до днес. Още малко дълбочина? Помисли за всеки от хората си – колко често всеки един е дошъл с нова идея.

А от началото на годината?

История за креативност… с продължение

Като търговски мениджър в мобилен оператор, попаднах в интересна ситуация.

В свое пазарно проучване, открих, че някои промоционални модели телефони са с едва двайсетина лева по-скъпи на свободна продажба. Клиентите го използваха като възражение срещу обвързване с договор при нас.

Отивайки при шефа с информацията, вярвах, че правя добро.

Психологиеска сигурност - как мениджърът да я придобие и развие?

Получих петнайсет минути конско защо не си гледам моята работа и защо не продавам добре други услуги на компанията, където този проблем не съществува.

Повече не отидох при този човек с идея.

Психологическа сигурност и креативност

За момент се връщам в началото и въпросите, които ти зададох.

Често, мислейки си за хората около нас, слагаме оценка – „той е креативен/ не е креативен” – която приемаме за даденост. Идеята, която искам да ти продам днес:

Креативността на хората около теб зависи от нивото на психологическа сигурност, която им създаваш.

И в офиса, и в личен план.  

В компанията на своя пряк ръководител можеш да се чувстваш сигурен или не.

Несигурността преминава в поведението ти – колебание и пасивност са водещи. А когато се почувстваш застрашен, се затваряш в себе си. И ако заплахата е на ниво личност и ценности – дори ще контраатакуваш.

Когато имаш психологическа сигурност, че ще бъдеш приет и разбран? Мислиш във възможности и споделяш идеи. Креативността процъфтява.

Продължението на историята

След година, при мениджърски промени, отново повдигнах въпроса за цените на телефоните.

Психологическа безопасност - статия по темата от коуч Росен Рашков

Новият шеф ме изслуша, овласти ме да събера повече информация и да я опаковам в официално предложение. Подкрепи ме да го придвижа и… така се роди една от вълнуващите инициативи на тогавашния телекомуникационен пазар.

Психологическа сигурност и отговорност

Може би мислиш, че очаквам да поемеш отговорност за чужди емоции?

Съвсем не! Очаквам да разбереш идеята зад „психологическа сигурност” – ако искаш креативност от екипа си, създай им условията за това.

Твоята отговорност е за средата и условията, които създаваш. И какво можеш да направиш, за да окуражиш хората си да ги видят и използват.  

Психологическа сигурност - начините, по които да я подобриш в екипа си, според коуч Росен Рашков.
Племе + Очаквания + Позиция + Овластяване =?

В своя книга, Майкъл Станиер представя олекотен модел за създаване на психологическа сигурност, който можете да използвате като добро начало в работата си. Какво представлява:

Племе – По какъв начин създаваш усещането в хората си, че имате обща цел, за която техният принос е важен за теб? Ако хората не те приемат за част от племето, няма да получиш много от потенциала им.

Очаквания – Какво е най-вероятно да се случи с мен, ако споделя/направя това? Ако историята е свързана с отхвърляне на идеи, получаваш пасивност. Ако политиката ти е „всяка идея се разглежда, независимо кой я дава” – получаваш възможности.

Креативност

Позиция – Как те виждат хората – като началник или партньор? Всяка от тези роли е важна. Контекстът тук е дали гласовете на отделните хора в екипа имат еднаква тежест или заради вече налепени етикети, някои са с приоритет.

Овластяване – какъв обем власт (избор) имат хората? Когато си в безизходица се държиш по един начин. Когато получиш няколко възможности и подкрепата сам да развиеш най-добрата за теб, мотивацията е друга.

Задачата на мениджъра

За добра психологическа сигурност, задачата на мениджъра е да държи по-висока сумата от сбора на четирите елемента в поведението си. И те каня да помислиш – как можеш да изградиш своя политика, която обхваща тези точки. И се състои от проактивни твои действия на месечна база.

Хората приемат различно посещенията при шефа.  И от разликите дали виждат твоя офис като „стая за разпити” или го приемат  за „своя крепост” – идват и разликите в представянето на мениджъра.

Ако ви е харесала статията, моля, споделете я с други мениджъри.

А може би искате да въведете коучинг уменията за мениджърите в своята компания? Създадох динамичен тренинг „Коучинг умения за мениджъри” – който събира над 15 години мениджърски опит и коучинг по стандартите на ICF. Поискайте повече информация на  rosen@rosenrashkov.com или 0878921000.

0 коментара

Подобни публикации