Статията е продължение на първия уебинар от програмата на ICF България в понеделник, 30.03. В него се включиха над 110 участници и част от въпросите след и по време на уебинара, бяха свързани с Матрицата.

Кои са твоите трудни разговори?

Без значение от темата и целите му, един разговор става труден заради емоциите, с които го зареждаме. А те могат да дойдат от различни посоки.

Неувереност, че можем да се справим с реакцията на човека от другата страна. Или притеснението какви ще бъда нашите реакции, ако…

Някои от примерите в уебинара:

„Трудно ми е когато се налага да отстоявам себе си пред по-високопоставени колеги.“
„За мен е трудно, когато видя разговор за хонорар. Трудно ми е да се пазаря за труда си.“
„Здравейте, за мен трудни разговори са даване на негативна обратна връзка, разговори с агресивни, нападателни хора.“

И това е нормално. Ние хората искаме да бъдем харесвани и да се впишем в средата, вместо да бъдем видяни като проблемни, агресивни или егоисти. Страхуваме се от последиците на разговорите за нашите отношения – какво, ако нараним другия? Или – че той ще потърси начин да ни го върне. Особено ако има повече власт…

Резултатът

Да, някои разговори са трудни, защото сме много или малко емоционално обвързани с резултата от тях. И нашата обвързаност е различна от тази на другия. Добър въпрос, който да си зададем, е доколко резултатът от разговора би ни повлиял?

И дори по-добър въпрос е на какво ниво? Засяга ли постигане на лични цели (обективни) или Его (субективни последици)?

И ето как да оценим всичко това.

Провеждане на трудни разговори

Използваме класическата скала от 1 до 10, където 1 е ниска и 10 е висока загриженост. А после нанесете резултатите в матрицата. Така ще картографирате къде се намират вашите трудни разговори. И ще си дадете по-ясна представа КАКВО е трудно за теб в конкретните ситуации. И ще работиш с истинското предизвикателство.

Някои уточнения

Както видяхме и в уебинара, за някои хора една и съща ситуация – например труден разговор с шефа, може да изглежда така:
Моника – 2/10
Михаела – 7/7
Филип – 6/8
Слави – 4/9

Чудесно напомняне, че това, което за теб е трудно, за някой друг е лесно. И че има умения зад всеки разговор, които могат да бъдат научени, за да се справяме успешно с темите и емоциите зад тях.

Когато работим с мениджъри в тренинг програмата „Резултатно-ориентирана комуникация“, матрицата помага на всеки участник да открие свои реални казуси, с които да работи. Част от въпросите, които си задаваме:
– Ако знам, че притесненията ми са свързани с реакцията на ……, какво мога да направя, за да ги намаля? А как мога да повиша психологическата сигурност?
– Какъв резултат наистина искам?
– Кои са възможните начини да го постигна?
– Кои алтернативи на желания резултат бих приел?

Яснотата по тези въпроси би направила разговорите по-лесни.

Допълнителни материали

Спазвайки обещанието, дадено в уебинара, предоставям и линкове към книги и статии, за които разговаряхме:

Позволение в разговора – как да го използваме
Ревю на книгите на Маршал Розенберг и Ролф Добели
Douglas Stone – „Difficult conversations“

Трудните лидерски разговори са част от тренинг програми Ефективност за мениджъри и Резултатно-ориентирана комуникация, в които развиваме умения за основано на комуникация лидерство. Програмите са достъпни присъствено и онлайн, на български и английски език. Вземете оферта на 0878921000 – Росен Рашков

0 коментара

Подобни публикации