Решения: как да създадем рамка?

Подготвяйки се за уебинара на ICF „Как вземаш решения?“, разговарях с Кирил, мениджър на мениджъри. Зададох му и въпрос за рамката, която ползват в екипа му, когато е нужно да се направи избор.

„Рамка?! Не, нямаме… Та нали това би ограничило нашата креативност!“

Да, това е напълно възможно при твърде тясна рамка. Например при микромениджмънт. Не, ако се зададе достатъчно свобода в рамката и все пак има в нея принципи и правила, по които да бъде създадено и имплементирано едно решение.

Случвало ли ти се е – любопитствам аз – да имаш забавени решения в екипа? Отговорът е „да“. Случвало ли ти се е да бъдат взети решения, които не се случват или противоречат на вече взето решение?

Отговорът е красноречиво завъртане на очи. „Да, по-често, отколкото ми се иска да призная.“

Рамка за решения е нова статия от коуч Росен Рашков

Ползите от рамката

Мислете за рамката като за мениджърски инструмент. Целта му е да позволи на ръководителите да виждат нещата от нови гледни точки, да усвояват сложни концепции и да решават проблеми и възможности в реалния свят.

Дисциплината да наложиш рамка учи лидерите да я изграждат с примери от историята на организацията и сценариите за нейното възможно бъдеще.

Това дава свободата да адаптираш рамката към нови условия, все пак запазвайки принципите и ценностите на компанията. И подобрява комуникацията, помагайки на ръководителите бързо да разберат контекста, в който работят.

Решения в рамка – етапите:

Няма „единствено правилна“ формула как да съставиш своя рамка за решения. Днес аз ще предложа вариант, свободно изграден върху етапите за формиране на решение. И ще включа някои въпроси, които да ви послужат като отправна точка да зададете свои собствени.

Така от статията ще можете да си вземете скелет, който да надградите изцяло според нуждите на екипа си.

Определяне на решението

Моят съвет е да да започнете от тук, като дефинирате ясно целта на решението. Започвайки с Края в мисълта е един от принципите за ефективност на Стивън Кови и помага още на този етап да откриете добри опции. А отклоняващи ви от целта възможности нацяло ще отпаднат.

Също – важно е да определите нагласата зад вашите решения. Съветът ми е да изберете такава, която ви овластява и изисква максимум отговорност от вас в процеса. Важно е да определите и стъпките, през които бихте преминали.

Какви въпроси да си зададете тук? За бизнес екипи, бих предложил тези:
Какво е значението на това решение?
Как би изглеждало достатъчно добро решение в този случай?
Какво конкретно трябва да се реши в момента и не по-късно?

Смяна на перспективата

За да избегнете повтаряемите грешки и слепите петна в екипната култура, използвайте различна гледна точка.

Как нашият конкурент би взел това решение?
Кои фактори биха били най-важни за тях?

Друга креативна техника е да вземеш решението през очите на историческа фигура или филмов герой. Тя е особено подходяща за мениджъри и екипи, които са бликирали и не виждат добри възможности пред себе си. Например, какво би направил Далай Лама да увеличи продажбите? А как би увеличил продажбите Чингис Хан?

А последиците?

Много често решения биват отлагани заради неяснотата за последиците. Отлагаме решения и когато те са ясни, но се страхуваме от резултатите.

Често срещан пример е отлагането на решение как да постъпиш с токсичен за екипа ти човек. Притесненията за чувствата на един човек, които поставяш пред емоциите на екипа водят до трайно влошаване на отношенията.

Какви са недостатъците и потенциалните рискове от вземането на това решение?
Как можете потенциално да сведете до минимум тези рискове?
Как това решение ще се отрази на другите хора?
За да вземете това решение, какво ще ви струва по отношение на време и лични ресурси?

В заключение

В тренинг програмите, в които работим с мениджъри от различни компании, например „Ефективност за мениджъри„, модулите за decision-making, често са най-интензивните. Задаването дори само на част от тези въпроси поражда неочаквани осъзнавания. Понякога нацяло променя хода на мисленето за определени теми и отношението към типови лидерски решшения.

Какво бих искал да си вземете от днешната статия?Бих искал да отговорите за себе си на някои въпроси.

Каква рамка сте ползвали до момента, без да съзнавате, за своите решения?

Какво е оставало извън рамката ви и има място в нея?

Ако тази статия е само основата, каква е следващата ви стъпка?

И за да я направите, вижте също така и:

Допълнителни ресурси:
Amazon Top books on decision-making – английски
Статия за някои пречки пред взимане на решения – български
Статия за неработещите решения – български
Инструмент за труден избор – български

А ако имате нужда от екипен или мениджърски тренинг за вземане на решения или коучинг подкрепа, за да изградите своята рамка, моля, свържете се с мен на rosen@rosenrashkov.com или на 0878921000.

0 коментара

Подобни публикации